Opetussuunnitelman muutos linjaa lukion uskonnollisia tilaisuuksia

Opetushallitus täsmensi syyskuussa ohjettaan lukiokoulutuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista ja päivänavauksista. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että opetus on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumatonta.

Jämsän lukiossa järjestettäviin uskollisiin tilaisuuksiin kuuluu muun muassa kolmen vuoden välein järjestettävä yökirkko. Yökirkosta ja muista uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan opiskelijoita ja huoltajia etukäteen muun muassa Wilma-viestein, viikkotiedotteissa, vanhempainilloissa sekä ryhmänohjaustunneilla.

Uskonnollisille tilaisuuksille järjestetään aina vaihtoehtoinen tilaisuus, joka on uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin uskonnollisessa tilaisuudessa.

Opiskelijalla on täysi vapaus valita, kumpaan tilaisuuteen osallistuu riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan hän kuuluu. Uskonnollisiin tai vaihtoehtoisiin tilaisuuksiin osallistuminen kysytään kotiin lähetettävällä lomakkeella yhteisvalinnan yhteydessä. Opiskelijalla tai alaikäisen huoltajalla on oikeus muuttaa valintaa lukio-opintojen aikana.

Lukion perinteisiin juhliin, itsenäisyysjuhlaan ja kevätjuhlaan voi sisältyä uskonnollista alkuperää olevia traditioita, kuten suvivirren laulaminen. Tilaisuuksiin ei kuitenkaan sisälly uskonnon harjoittamista.

Sivistyslautakunta hyväksyi uuden ohjeistuksen kokouksessaan 15. joulukuuta 2022. Samalla hyväksyttiin lukion opetussuunnitelmaan kolme kuvataiteen valinnaista opintojaksoa: keramiikka, seinämaalaus sekä piirustus ja maalaus. Temaattisiin aineisiin lisättiin turvakurssi.

Johtavan rehtorin Juha Damskäggin mukaan valinnaisilla opintojaksoilla on tärkeä merkitys lukiokoulutuksessa.

– Kuvataiteen opintojaksot laajentavat yleissivistystä ja lisäävät opiskelijoiden hyvinvointia. Turvakurssi puolestaan toteutetaan yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden yhteiskuntatietoutta ja turvallisuutta. Turvakursseja on toteutettu Jämsän lukiossa jo 20 vuoden ajan, Damskägg sanoo.

 

Lisätietoa:

Johtava rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös