Opiskelijat ideoivat Jämsän liikenneratkaisuja

SASU-hanke pyysi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Future Factory -opiskelijoita pohtimaan uudenlaisia liikenneratkaisuja Jämsän keskustan ja Himoksen välille. Erilaiset bussit nousivat selkeästi suosituimmaksi vaihtoehdoksi.

Millainen kulkuyhteys voisi olla kätevä Jämsän rautatieaseman ja Himoksen välillä, voisiko se olla jotain aivan uutta ja ihmeellistä, vaikkapa ilma-alus tai raitiovaunu? Jämsän SASU-hanke antoi toimeksiannon Jyväskylän ammattikorkeakoulun Future Factory -opiskelijoille pohtia ja innovoida autonomisia liikenneratkaisuja Himoksen ja Jämsän keskusta-alueen välille.

Yhteensä kuusi tiimiä tarttui haasteeseen. He toteuttivat myös kaksi kyselyä, jotka julkaistiin Jämsän kaupungin Facebook-sivulla syksyllä 2023. Opiskelijat kävivät Jämsässä paikan päällä tutustumassa muun muassa rautatieasemaan sekä Himokseen.

Suosituimmaksi ratkaisuksi nousi bussi. Sähköbussin mainittiin olevan taloudellinen, ympäristöystävällinen ja saavutettava vaihtoehto. Myös autonominen sähköbussi sai suosiota; katsottiin että se tukee kestävää kehitystä, voi houkutella uusia asiakkaita ja parantaa liikenneyhteyksiä. Osa tiimeistä tutkaili myös villimpiä ideoita, kuten raitiovaunulinjaa sekä miehittämättömiä ilma-aluksia.

Perinteisen bussilinjan kehittämistä niin, että se hyödyntäisi seudun asukkaita sekä Himoksen matkailijoita, pohdittiin myös. Himoksen alueella sen sijaan voisi kulkea eräänlainen kaupunkijuna, joka muokattaisiin Willin Lännen tyyliin sopivaksi.

Jämsän kaupungin logistikko Kari Leppänen tutustui Future Factory -opiskelijoiden raportteihin, ja toteaa että kaikki ratkaisumallit olivat mielenkiintoisia ja innovatiivisia. Leppänen näkee, että erityisesti perinteisen bussiliikenteen kehittämisessä on potentiaalia.

– Paras ratkaisumalli olisi sellainen, jossa huomioidaan kaupungin oma joukkoliikenne ja Himoksen liikenne kytketään siihen. Aikataulullisesti tässä olisi huomioitava myös junaliikenteen aikataulut, Leppänen kommentoi.

Himoksen alueella liikennöivä kaupunkijuna voisi Leppäsen mukaan olla myös kiinnostava ratkaisu.

– Himos on laaja kokonaisuus ja sisäiselle siirtymäliikenteelle olisi varmaan myös tarvetta. Tämä ”kaupunkijuna” ajatuksena oli minusta hyvä. Tähän voisi myös tulevaisuudessa ajatella autonomista vaihtoehtoa, tällöin robottilaite liikennöisi omia reittejä.

Jamkin Future Factory Jämsässä lokakuussa 2023, SASU-hanke. Kuvaaja Piritta Koskinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Future Factory -projektiopintojakson opiskelijoita tutustui muun muassa Jämsän rautatieasemaan lokakuussa 2023.

Kahden taustakyselyn avulla kartoitettiin paikallisten sekä alueelle saapuvien vierailijoiden näkemyksiä. Ensimmäiseen, paikallisille suunnattuun kyselyyn saatiin 150 vastausta, toiseen, Himoksessa matkaileville kohdennettuun puolestaan 79 vastausta. Enemmistö vastaajista kannattaa ajatusta bussilinjasta Himoksen ja Jämsän keskustan välille, ja moni olisi valmis sitä myös käyttämään.

Erityisesti kuljetuksen kätevyyttä arvostetaan, myös hinnalla ja ympäristöystävyydellä on merkitystä, mutta suurin painoarvo asettuu helppoudelle, nopeudelle ja joustavuudelle. Vastausten mukaan suurin osa, lähestulkoon kaikki, Himoksen kävijöistä tulee omalla autollaan tai kimppakyydein, myös junamatkustus on kohtalaisen suosittua, linja-autoliikennettä unohtamatta.  Kyselyiden perusteella logistiselle ratkaisulle, joka palvelisi asiakkaita Jämsän rautatieasemalta Himokselle, on tarvetta.

Leppäsen ajatukset ovat samansuuntaisia:

– Joukkoliikenteen ulottaminen Himokseen toisi myös Himoksen liikunta- ja harrastuspalvelut kaupungin asukkaiden paremmin tavoitettavaksi. Näin kehittämisestä hyötyisi niin matkailu kuin paikalliset asukkaat.

Vuoden 2025 loppuun asti kestävä SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista -hanke on osa äkillisen rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Keski-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Lue lisää SASU-hankkeesta: Sujuvan asumisen äärellä

Lisätietoja: Projektipäällikkö Piritta Koskinen, p. 040 615 2855, piritta.koskinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös