Oppilas- ja opiskelijaennusteet ovat valmistuneet

Juuri valmistuneen Jämsän oppilas- ja opiskelijaennusteen mukaan alueen lapsimäärä laskee nopeassa tahdissa vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tällä hetkellä peruskoululaisia on 1 663. Ennusteen mukaan ensi lukuvuonna oppilasmäärä on 1 580 ja vuosikymmenen lopulla (lukukaudella 2029-2030) peruskoululaisia olisi 1 077. Oppilasmäärät pienenevät kaikilla peruskouluilla.

Jämsänjoen yhtenäiskoulu on Jämsän suurin kouluyksikkö. Oppilasmäärä on 801 oppilasta. Jämsänkosken yhtenäiskoulussa on 490 oppilasta ja Kuoreveden yhtenäiskoulussa on 151 oppilasta. Kaipolan koulun oppilasmäärä on 111 ja Juokslahden koulun 64.

Koskenpään ja Länkipohjan kouluilla oppilasmäärät ovat laskeneet kaupunginvaltuuston vuonna 2019 asettaman koulun lakkauttamisrajan alle. Tällä hetkellä Koskenpään koululla on 29 ja Länkipohjassa 27 koululaista.

Jämsän kaupunginvaltuusto linjasi vuonna 2019, että mikäli Koskenpään, Länkipohjan tai Juokslahden koulun oppilasmäärä vähentyy 30 oppilaaseen, niin kyseisen koulun lakkautusprosessi käynnistetään välittömästi ja koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna.

Kaupunginhallitus aloittaa koulujen lakkauttamisprosessit.

– Kaupunginvaltuuston päätös ei jätä virkakunnalle harkintaa asian suhteen. Sivistyslautakunta käsittelee omalta osaltaan asiaa syyskuun 28. päivän kokouksessaan ja asia etenee ajallaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. En lähde etukäteen arvioimaan toimielinten päätöksiä. Jos lakkauttamisprosessit käynnistyvät ja niissä päädytään koulujen lakkauttamisesityksiin, kaupunginvaltuusto päättää asiat. Toimivalta koulujen lakkauttamisesta on kaupunginvaltuustolla, toteaa sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen.

Toteutuessaan koulut lakkautuisivat lukuvuoden 2024-2025 päättyessä 31.7.2025 johtuen yhdysluokkaopetuksen opetusjärjestelyistä, jotka ovat käytössä esimerkiksi seuraavissa oppiaineissa: ympäristö- ja luonnontieto, uskonto/ET, historia ja yhteiskuntaoppi.

– Vuorokurssiopetuksesta vuosiluokkaiseen opetukseen on järkevää siirtyä parittomaan vuosilukuun päättyvän lukuvuoden eli tässä tapauksessa lukuvuoden 2024-2025 jälkeen. Siirtymä on tällöin luonnollinen. Oppilas on opiskellut tarvittavat oppisisällöt ja tuntimäärät, kuvailee asiaa perusopetuksen rehtori Minna Kinnunen.

Tällä hetkellä Jämsän lukiossa on 260 opiskelijaa, ensi lukuvuoden ennuste on 287. Vielä vuosikymmenen lopullakin lukiolaisia arvioidaan olevan 270.

– Ennusteen mukaan lukiokoulutuksen suosio jatkuu tulevinakin vuosina. Tämä luo toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan, toteaa johtava rehtori Juha Damskägg.

Katso oppilas- ja opiskelijaennuste tästä.

 

Lisätiedot:

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 040 054 2062

Johtava rehtori, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulosaluejohtaja  Juha Damskägg, p. 040 836 1604

Perusopetuksen rehtori Antti Manninen, p. 0400 420 267, Koskenpään koulu sekä opetusjärjestelyt

Perusopetuksen rehtori Minna Kinnunen, p. 040 524 7298, Länkipohjan koulu sekä opetusjärjestelyt

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös