Osallistu Visit Finlandin asukaskyselyyn

Osallistu matkailun kehittämiseen ja vastaa Visit Finlandin asukaskyselyyn! Kysymykset liittyvät matkailun kestävyyteen asukkaan näkökulmasta ja vastaaminen vie noin 5 minuuttia.

Mitä mieltä paikalliset ovat matkailun vaikutuksista asuinpaikkaansa? Entä kokevatko matkailijat valitsemansa matkakohteen kestäväksi? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Visit Finlandin paikallisille asukkaille ja matkailijoille suunnatuilla kyselyillä kesällä 2022, jotka toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa osana kansallisten kestävän matkailun indikaattorien tiedonkeruuta, Sustainable Travel Finland -ohjelman puitteissa.

Matkailun haasteisiin vastaaminen edellyttää kohteilta ja niiden yrityksiltä älykkäitä, hyödylliseen tietoon pohjautuvia päätöksiä. Matkailualan kilpailukyky liittyy läheisesti alan kestävyyteen, sillä matkailukohteiden laatuun vaikuttaa voimakkaasti niiden luonto- ja kulttuuriympäristö sekä nivoutuminen paikallisyhteisöön. Kestävän matkailun kehittäminen turvaa alan kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä ja huomioi matkailijoiden, isäntäyhteisöjen ja ympäristön tarpeiden oikean tasapainon.

Tavoitteena on toteuttaa kyselyt Visit Finlandin valmiina tarjoamien avointen verkkolinkkien avulla kaikissa Sustainable Travel Finland (STF)-ohjelman matkakohteissa, joita on tällä hetkellä noin 70 ympäri maan. Jalkautuksessa tarvitaan erityisesti alueiden sekä niihin kuuluvien kuntien apua asukkaiden ja matkailijoiden tavoittamiseksi.

Avointen linkkien kautta saatavia tuloksia tullaan analysoimaan ja raportoimaan Visit Finlandin toimesta jo tämän ensimmäisen kyselyjakson jälkeen. Toteuttamalla sama kysely useammassa kohteessa saadaan arvokasta, vertailukelpoista ja kovasti odotettua tietoa vahvistamaan kansallista ja alueellista kestävän matkailun kehittämistyötä. Erityisesti paikallisten asukkaiden suhtautumista matkailuun on haluttu jo pitkään selvittää laajemmin, mutta aikaisemmin siihen ei ole ollut mahdollisuutta tällä tasolla.

Visit Finland arpoo 3 hotellilahjakorttia asukaskyselyn päättymisen jälkeen marraskuussa 2022. Voit osallistua arvontaan jättämällä yhteystietosi kyselyyn vastaamisen jälkeen.

Vastaa kyselyyn: https://ecv.microsoft.com/tg9YCPgUbE

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also