Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe on päättynyt

Osallistuva budjetoinnin ideointivaihe on päättynyt ja kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Jatkoon päässeistä ideoista järjestetään äänestys maaliskuussa 2023.

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2023 ideointivaihe

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset pääsevät ideoimaan tietyn rahasumman käytöstä.  Vuoden 2023 Osbuun ideoita kerättiin pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen, luontokohteiden uudistamiseen, luontokadon ehkäisemiseen ja energiaan säästämiseen.

Osbuun sai jättää ideoita 1.12.2022-15.1.2023 Jämsän kaupungin verkkosivuilta löytyvän ejämsä portaalin kautta. Määräaikaan mennessä ideoita Osbun määrärahan käyttämiseksi tuli huikeat 17 kpl, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2022 (5kpl).

Ideoiden keräämisen jälkeen kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään, ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa osallistuvaan budjetointiin varatulla määrärahalla (30 000 e). Tämä ideoiden valmisteluvaihe kestää helmikuun 2023 loppuun asti.  Valmisteluvaiheen aikana ollaan tarvittaessa yhteydessä ideoiden jättäjiin.

Jatkoon päässeet ideat etenevät äänestysvaiheeseen, joka käynnistyy ejämsä -portaalissa maaliskuussa 2023.

Lisätiedot suunnittelija Katja Lahtinen, p. 040 728 5656, katja.lahtinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös