Palautekysely valtatie 9 suunnitelmaluonnoksesta

Suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet. Niistä voi antaa palautetta sähköisen palautekyselyn kautta. Kyselyn avulla kartoitetaan tienkäyttäjien, lähialueen asukkaiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien mielipiteitä suunnitelmasta. Palautteen saaminen on tärkeää, jotta suunnittelussa voidaan arvioida kehittämistoimien vaikutukset mahdollisimman kattavasti.

Toimenpideselityksessä määritellään valtatien 9 Orivesi–Jyväskylä välin tavoitetilanteen ratkaisut vuodelle 2050 sekä jatkosuunnittelun kehittämistoimenpiteet esiselvitystasolla. Tavoitteena on sovittaa yhteen vilkkaan liikenteen ja valtatien varren maankäytön tarpeet. Lisäksi tavoitteena on tieosuuden liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen torjuminen. Suunnittelujakson pituus on 103 kilometriä.

Selvitysluonnoksessa esitetään, että Orivesi–Jämsä–Korpilahti välille toteutetaan jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie, Korpilahti–Muurame välille 2+2 kaistainen keskikaidetie ja Muurame-Jyväskylä välille 2+2 kaistainen moottoritie. Lisäksi esitetään mm. riista-aidan rakentaminen koko yhteysvälille. Liittyminen valtatielle tapahtuu eritasoliittymien kautta, joten selvitys sisältää tarvittavat rinnakkaistie- ja yksityistiejärjestelyt. Valtatien 9 kehittämistoimenpiteistä Länkipohjan ja Korpilahden kohdilla on esillä kaksi erilaista vaihtoehtoa.

Toimenpideselvitysluonnoksessa esitettyihin kehittämisratkaisuihin voi tutustua ja antaa palautetta sunnuntaihin 7.11.2021 saakka.

Palautekyselyyn pääset tästä linkistä.

Toimenpideselvitys valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivulla https://vayla.fi/vt-9-orivesi-jyvaskyla.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös