Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksuihin tehdään oikaisu

Iltapäivätoiminnan maksuihin voidaan antaa tuloperusteinen maksuvapautus tai oppilashuoltoon perustuva alennus erityisistä syistä.
Iltapäivämaksujen maksuvapauden tulorajat noudattelevat varhaiskasvatuksen tulorajoja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos on astunut voimaan 1.3.2023.

Inhimillisestä tiedonkulunkatkoksesta johtuen 1.3.2023 voimaantulleita asiakasmaksujen tulorajoja ei ole noudatettu perusopetuksen iltapäivätoiminnassa. Jämsän sivistyslautakunta oikaisi kokouksessa asian ja ajalla 1.3-3.6.2023 iltapäivätoiminnan piirissä olevien lasten huoltajilla on mahdollisuus hakea maksuvapautusta oikeellisten asiakasmaksujen tulorajojen mukaan.

Perheitä tullaan informoimaan erikseen ja antamaan ohjeistus menettelytavoista.  1.8.2023 alkaen iltapäivätoimintamaksujen maksuvapautusten tulorajat korjattiin samalla vastaamaan 1.3.2023 voimaan tulleita tulorajoja.

 

Lisätiedot: perusopetuksen rehtori, iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen, p. 040 524 7298

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös