Perusopetuksen opetussuunnitelma muuttuu

Opetushallitus on 18.1.2023 päivätyllä määräyksellä muuttanut ja täydentänyt Perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetushallitus julkaisi nykyiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuonna 2014. Niiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön porrastetusti vuosien 2016–2019 aikana.

Opetussuunnitelman perusteissa 2014 määriteltiin arvioinnin linjaukset alun perin vain arvosanalle 8. Opetushallitus on jatkanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuuksien uudistamista valmistelemalla 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit. Kriteerit on laadittu kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9, ja nykyisiä arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 on määritelty ja otettu käyttöön elokuusta 2021 alkaen. Uusien 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerien tavoitteena on arviointityön yhdenmukaistamainen.

–          Kriteereillä voidaan avata myös oppilaille ja huoltajille oppilaan osaamisen tasoa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin siirryttäessä ylemmille luokille.  Antaessaan oppiaineen sanallista arviota tai arvosanaa, opettaja arvioi oppilaiden oppimista ja osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin, toteaa opetussuunnitelmatyöryhmän puheenjohtaja, rehtori Jaana Kummala.

Arviointikriteerit viedään paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksen otettavaksi käyttöön 1.8.2023 alkaen. Kriteereitä käytetään ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024 sekä sovelletusti väliarvioinnissa joulukuussa 2023.

Lisätiedot:

Jaana Kummala, opetussuunnitelmatyöryhmän pj., perusopetuksen rehtori, p. 040 755 0178

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös