Perusopetuksen opetussuunnitelmaan muutoksia

Jämsän perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulee muutoksia ja lisäyksiä elokuun alussa. Sivistyslautakunta hyväksyi muutokset kokouksessaan 24.5.2022.

Muutosten myötä lisätään valinnaisaineita koulujen valittavaksi. Lisäysten tarkoituksena on saada valinnaisten aineiden tarjonta kohtaamaan paremmin oppilaiden toiveita ja heidän tekemiään valintoja. Nykyisellä tarjonnalla osa kursseista ei ole toteutunut tai kurssin nimeä ei ole koettu houkuttelevaksi. Jokainen koulu valitsee tarjoamansa valinnaisaineet yhteisestä valikoimasta.

Yhteiselle valinnaisaineiden tarjottimelle lisätään 6. luokkalaisille Minä vaikuttajana -kurssi. Lukioon suuntaaville 9. luokkalaisille puolestaan tarjotaan äidinkielen kertauskurssia, historian käännekohtien -kurssia sekä luonnontieteiden päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävää pelien kurssia. Draamaopetusta puolestaan voidaan jatkossa tarjota 8. luokkalaisten lisäksi myös 9. luokalla.

Lisäksi vuosiluokkien 7-9 osalta matematiikan sisältöjen jaksotukseen tulee tarkennuksia, jotta 1.8.2021 käyttöön otettuja päättöarvioinnin kriteereitä on helpompi soveltaa.

Fysiikan ja kemian osalta tehdään tarkennuksia. Opetussisältöjä vaihdetaan vuosiluokalta toiselle, jotta ne vastaavat paremmin valtakunnallisen päättöarvioinnin kriteereiden soveltamista.

– Opetussuunnitelmien päivitys selkeyttää näiden aineiden päättöarviointia, kun asiat rytmittymät valtakunnallisten kriteerien pohjalta. Toisaalta valinnaisia aineita lisäämällä ja muuttamalla mahdollistetaan ajankohtaisempia kursseja oppilaiden valittavaksi, sanoo Jämsän ja Kuhmoisten yhteisen opetussuunnitelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Kummala.

 

Lisätietoja:

Jämsänjoen yhtenäiskoulun rehtori Jaana Kummala, p. 040 755 0178

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also