Perusopetuksen oppilasmäärässä hienoista laskua

Jämsän perusopetuksessa oli yhteensä 1 721 oppilasta tilastointipäivänä 20. syyskuuta. Määrä on vähentynyt 42 oppilaalla vuoden 2021 tilastointipäivästä. Elokuussa 2021 laadittuun ennusteeseen verrattuna oppilasmäärässä on neljän oppilaan ero.

Jämsän lukiossa oli 245 opiskelijaa, joka on 32 enemmän kuin edellisvuoden tilastointipäivänä. Myös kahden tutkinnon suorittajien määrä on vähentynyt hiukan. Aineopiskelijoita oli syyskuussa yhteensä 27, mikä on kolme opiskelijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

– Lukiokoulutuksen useita vuosia kestänyt opiskelijamäärän lasku on kääntynyt nousuun ja ennusteen mukaan määrä pysyy nykyisellä tasolla lähimmät vuodet. Perusopetuksen oppilasmäärä sen sijaan jatkaa laskuaan. Toisaalta valmistavan opetuksen oppilasmäärät ovat lisääntyneet keväästä 2022 lähtien. Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on 80 oppilasta, toteaa johtava rehtori Juha Damskägg.

Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa opiskeli 370 oppilasta syyskuun 20. päivänä. Tämä on 32 opiskelijaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuluvan vuoden osalta musiikkiopiston opetustuntien määräksi arvioidaan 10 391.

Työväenopiston kursseille osallistui syyslukukaudella noin 1 700 opiskelijaa. Syksyllä 2021 kursseilla oli yhteensä 1 537 opiskelijaa. Kuluvan vuoden aikana opetusta oli arviolta 6 670 tuntia.

 

Tilastointipäivän tiedot tallennetaan vuosittain Koski-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen opetuksen ja koulutuksen tietovaranto sekä erillisiä kansallisia opinto- ja tutkintotietoja sisältäviä rekistereitä yhteen kokoava luovutuspalvelu. Koski-palvelu on perustettu 1.1.2018. Musiikkiopiston ja työväenopiston osalta tiedot opiskelijamääristä toimitetaan Tilastokeskukselle.

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli tilastointipäivän tiedot kokouksessaan 15. joulukuuta 2022.

 

Lisätiedot:

Johtava rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös