Rajoituksia kaupungin tilojen käyttöön

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) tuoreen päätöksen velvoittamana Jämsän kaupunki rajoittaa kaupungin hallinnoimien asiakas- ja yleisötilojen käyttöä tai edellyttää määritellyissä tapauksissa tilojen käyttäjiltä koronapassia.

Määräyksellään aluehallintovirasto velvoittaa järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Vs. kaupunginjohtajan päätöksen mukaan alla mainittujen kaupungin tilojen käytössä joko
– edellytetään koronapassia kaikilta yli 16-vuotiailta tai
– rajoitetaan osallistuja- tai käyttäjämääriä

Mikäli tiloihin tai tapahtumaan on asetettu vaatimus koronapassin esittämisestä, tarvetta henkilömäärärajoitukselle ei ole. Kaikki toimintoja ja tilojen käyttöä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.12.2021 – 31.12.2021. Määräykset eivät koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa eikä lääkinnällistä kuntoutusta.

Käyttöönotettavat rajoitukset maanantaina 13.12. alkaen

Kaupungin tiloihin rajoituksia on asetettu sekä ulko- että sisätilojen käytölle. Rajoitukset koskevat urheilu- ja liikuntatiloja, pukutilojen käyttöä, uimahallia, kirjastoja, nuorisotiloja, Puukoulua sekä Galleria Kivipankkia.

Ulkotiloja saa käyttää enintään 50 henkilöä samanaikaisesti. Rajoitus koskee esimerkiksi tekojäärataa.
Koskenpään kaukalon pukuhuoneessa, Hallin urheilukeskuksen pukutiloissa ja Paunun huoltorakennuksen pukutiloissa saa samanaikaisesti olla enintään 10 henkilöä. Ulkoliikuntapaikkojen rajoituksia voidaan valvoa pistokokein.

Sisäliikuntatilat, Puukoulu ja muut ulkopuolisille vuokratut tilat
Kaupunki ei rajoita sisäliikuntatilojen käyttöä, mutta edellyttää aluehallintoviraston päätösten sekä tartuntatautilaissa mainittujen turvallisuusmääräysten noudattamista. Tapahtuman järjestäjille suositellaan koronapassin käyttöön ottamista, mikäli aluehallintoviraston rajoitukset koskevat toimintaa.

Omatoimikuntosalien samanaikaista enimmäiskäyttäjämäärää on rajoitettu Kuorevedellä 11 henkilöön ja Länkipohjassa 7 henkilöön. Rajoituksien noudattamista voidaan seurata kirjautumistiedoista ja pistokokein.

Uimahalli Koskikara
Uimahallissa on käytössä koronapassi 13.12. alkaen. Henkilötodistusten esittämistä ei edellytetä. Koronapassi tulee näyttää joka kerta sisään tullessa kaikkien toimintojen osalta, myös kahvion.
Alle 16-vuotiailta ei edellytetä koronapassia, mutta nuorilta asiakkailta voidaan kysyä ikää.

Niille kausikorttiasiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia koronapassia, hyvitetään rajoitusten vuoksi käyttämättä jääneet päivät jatkamalla kausikortin voimassaoloaikaa. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä näissä tapauksissa kaupungin vapaa-aikapalvelupäällikköön.

Kirjastot
Kirjastoissa otetaan käyttöön rajoitetut lukupaikkamäärät. Esimerkiksi pääkirjastossa lukusalin lukupaikkoja on käytössä seitsemän sekä yksi tietokonepaikka. Omatoimikirjastoissa asiakasmäärärajoitus on 10 henkilöä. Yksityiskohtaiset kirjastojen lukupaikkamäärät (linkki) sisältyvät liitteenä olevaan kaupunginjohtajan päätökseen ja ne löytyvät myös kaupungin verkkosivuilta. Koronarajoituksia voidaan seurata kirjautumistiedoista, pistokokeilla ja niistä tiedotetaan äänitallentein omatoimikirjastoissa.

Galleria Kivipankissa kävijämäärä on rajoitettu 20 henkilöön samanaikaisesti.

Nuorisotilat

Aluehallintoviraston päätös koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa, mutta sitä voidaan kuitenkin jatkaa lisäämällä terveysturvallisuustoimia. Nuorisotilojen enimmäispaikkamääriä (linkki) rajoitetaan, terveysturvallisuusohjeet on tarkastettu ja maskin käyttöä suositellaan välttämättömänä.

Edellä mainitut rajoitukset on yksityiskohtaisesti selostettu vs. kaupunginjohtajan päätöksessä
Jämsän kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 11.12.2021 (linkki)

AVIn päätös velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätös 9.12.2021 (linkki)

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu (linkki)
Usein kysytyt kysymykset (AVI)

Lisätietoja:

Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736
Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 0400 542 062

Liikuntatilat: vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556
Kirjastot: kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen, p. 040 832 1123
Ulkotilat: kaupunginpuutarhuri Mia Järvinen, p. 040 484 9323
Uimahalli: vastaava liikunnanohjaaja Marko Tarvainen, p. 040 7122 485

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös