Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Jämsän kaupungin rakennusjärjestys uudistetaan vastaaman 1.1.2025 voimaantulevaa rakennuslakia. Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) voi jättää palautetta 24.6.2024 asti.

Rakennusjärjestys ja uudistamisprosessi

Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja täydentävä asiakirja. Rakennusjärjestys osoittaa kaupungin tavoitteet ja vaatimukset rakentamiselle ja antaa muita sääntöjä täydentävää tietoa rakentajille ja suunnittelijoille.

Vuoden 2025 alusta tulevat voimaan uusi rakentamislaki ja alueidenkäyttölaki. Lainmuutosten vuoksi kuntien tulee uusia nykyiset rakennusjärjestyksensä vastaamaan lakimuutosten edellytyksiä. Rakennusjärjestyksestä kehitetään edellä mainitut lakimuutokset huomioon ottava ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessi alkaa vireilletulolla sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisella.

Anna palautetta!

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 24.5. – 24.6.2024 Jämsän kaupungin rakennusvalvonnassa, osoitteessa Koskentie 11, Jämsä, viraston aukioloaikana klo 9 – 15 sekä kaupungin nettisivuilla www.jamsa.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää kirjallisen mielipiteen 24.5. – 24.6.2024 välisenä aikana postitse osoitteeseen Jämsän kaupunki, Rakennusvalvonta, Paattilantie 2, 42100 Jämsä tai sähköpostitse ymparisto@jamsa.fi.

Lisätietoja antavat johtava rakennustarkastaja Matti Lampinen, p. 040 624 8700 ja tarkastusinsinööri Keijo Kemppainen, p. 0400 394 432, sähköposti etunimi.sukunimi(at)jamsa.fi.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön voi tutusta täältä

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also