Sairaala Novan tarjoamat erikoissairaanhoidon palvelut sekä alueellinen osastotoiminta

Keski-Suomen hyvinvointialueella Sairaalapalveluiden alle on siirtynyt 1.1.2023 Sairaala Novan tarjoamat erikoissairaanhoidon palvelut sekä alueellinen osastotoiminta.

Jyväskylässä sijaitsevassa Sairaala Novassa tarjotaan jatkossa, samalla tavalla kuin ennenkin Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaille vaativia erikoissairaanhoidon palveluita. Sairaala Novassa ovat edustettuina lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen osaajat. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan sekä lääketieteen että hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Tällaisia ovat mm. erilaiset kirurgiset leikkaukset ja syöpähoidot. Hammaslääketieteen erikoisaloja erikoissairaanhoidossa ovat mm. suu- ja leukakirurgia. Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää aina lääkärin lähetettä.

 

Sairaala Novan yhteispäivystys on tarkoitettu kiireellistä hoitoa tarvitseville

Sairaala Novassa toimii myös Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteispäivystys. Yhteispäivystys, pohjautuu lakiin, jonka mukaan hyvinvointialueilla tulee olla ympärivuorokautinen sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluja tarjoava yhteispäivystys. Yhteispäivystyksessä on oltava potilaiden päivystykselliseen ja kiireelliseen hoitoon tarvittavien erikoisalojen osaaminen, esimerkiksi kiireellisten leikkausten tai pallolaajennusten tekemiseen.

Sairaala Novan kanssa Sairaalapalveluiden kokonaisuuteen kuuluu myös koko Keski-Suomen hyvinvointialueen alueellinen osastotoiminta, joka pitää sisällään seuraavat toiminnot:

Sairaalahoito ja kuntoutus: Alueellinen osastotoiminta tuottaa perustason sairaalahoitoa ja kuntoutusta Keski-Suomessa 11 sairaalassa yhteensä 503 sairaansijalla Jokilaakson sairaala mukaan luettuna​. Palvelutarpeen arviointi tehdään terveyskeskuksen vastaanoton, erikoissairaanhoidon päivystyksen tai osaston lääkärin toimesta​. Osastoilla potilaita hoidetaan moniammatillisesti diagnoosin ja hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti​.

Pitkäaikainen laitoshoito: Pitkäaikaista laitoshoitoa on Viitasaaren ja Pihtiputaan sairaaloissa akuutin hoidon ja kuntoutuksen lisäksi. Karstulan kuntoutusosastolla toteutetaan myös arviointi- ja kuntoutusjaksoja, joille voidaan tulla palveluohjauksen kautta.

Kotisairaalat: Jyväskylässä ja Jämsässä toimivat kotisairaalat, jotka tuottavat sairaalatasoista hoitoa potilaiden kotiin ja palveluasumisyksiköihin. Maakunnallisesti Jyväskylän kotisairaalan satelliittiyksiköiden toimintaa pilotoidaan saattohoitopotilaiden osalta vuosina 2022–2023.​ Jyväskylän kotisairaalan kuuluu myös KOHTA-yksikkö (kotisairaalan yhden hengen hoidon tarpeen arviointi -yksikkö), jonka toimintaa kehitetään alueellisen tarpeen mukaan.

Perusterveydenhuollon hoitokeskus: Perusterveydenhuollon hoitokeskus toteuttaa avohoidossa vastaanottopalveluissa suunniteltuja hoitoja; lääkehoitoja ja toimenpiteitä, sekä niiden jälkeistä valvontaa. Toimintaa kohdennetaan myös koko alueen osastohoidossa olevien potilaiden vaativiin toimenpiteisiin sekä haavanhoitoihin. Toiminta vähentää osastohoidon tarvetta. ​

Sateliittidialyysiyksiköt: Karstulassa, Viitasaarella ja Jämsässä toimivat satelliittidialyysiyksiköt.​
 

Lisätietoja:

Juha Paloneva, Sairaalapalveluiden vastuualuejohtaja, p. 050 336 3695

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös