Senioriasumisen hankkeelle rahoitusta

Ympäristöministeriö on myöntänyt Jämsän kaupungille 78 000 valtionavustusta senioriasumisen hankkeelle. Kaupunginhallitus teki päätöksen kaupungin omarahoitusosuudesta 26.4.2021.

Jämsän väestö ikääntyy. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa vuoteen 2040 mennessä noin kymmenellä prosenttiyksiköllä 32 % :sta 42%:iin. Vanhan asuntokannan korjaamisen ja uusien asumisratkaisujen löytymisen sekä asuinympäristöjen ikäystävällisyyden parantamisen tarve kasvaa.

Jämsän senioriasumisen hankkeen tavoitteena on ennakoida tulevaa ja varautua kasvaneeseen tarpeeseen. Ikääntyneille suunnatun ja soveltuvan asuntokannan tarjonta Jämsässä on pirstaleinen ja kokonaiskuvaa on vaikeaa hahmottaa. Asuntokantaa on vuokra-asuntojen lisäksi useilla yksityisillä toimijoilla. Vuokra-asuntoja omistavat myös yhdistykset tai muut pienemmät toimijat. Tietoa vapaista ja vapautuvista asunnoista ei ole helposti saatavilla ja asuntojen esteettömyydessä on haasteita.

– Laadukasta ja monipuolista asuntotarjontaa olisi hyvä olla tarjolla elämänkaaren eri vaiheisiin. Nykyiset seniori-ikäiset ovat aktiivisia, monet heistä ovat kiinnostuneita asumiseen liitettävistä palveluista ja heillä saattaa olla halua siirtyä omakotitalosta lähemmäs kaupunkikeskustan vilinää. Hankkeella on tarkoitus tuoda näkyväksi seniori-ikäisten tarpeet ja toiveet asumisen suhteen ja viestiä niistä kiinteistönomistajille, kertoo elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen.

Hankkeessa on tarkoitus myös toteuttaa ikääntyneille suunnatun osuuskuntamallisen uudishankkeen toteutettavuusselvitys, kehittää asumisviestintää ikäihmisten tietotarpeita palvelemaan sekä tukea kiinteistönomistajia toimenpiteissä, joilla saadaan asuntokantaa remontoitua senioriystävälliseksi kohtuullisin kustannuksin.

– Kiinteistö Oy Jämsänmäki on tehnyt esiselvitystä osuuskuntamuotoisen uudiskohteen rakennuttamisesta Jämsään. Taustalla on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n osuuskuntamalli ja rahoitusmahdollisuus. Yleisötilaisuuksien palautteen perusteella kysyntää tämmöiselle kohteelle on ja selvitystä on perusteltua jatkaa. Osuuskuntahanke on osana Jämsälle myönnettyä Ympäristöministeriön avustuskokonaisuutta, toteaa Kiinteistö Oy Jämsänmäen toimitusjohtaja Jussi Aalto.

Hanke perustuu osallisuuteen. Kaikki projektin toimenpiteet on tarkoitus tehdä vuorovaikutuksessa paikkakunnalla asuvien ikäihmisten kanssa. Hankkeen toteutus on osa Jämsän kaupungin strategian hyvän asumisen tavoitteen toimeenpanoa.

Lisätietoja

Anna-Liisa Juurinen, Jämsän kaupunki, elinvoimajohtaja, puh. 040 747 7736
Jussi Aalto, Koy Jämsänmäki, toimitusjohtaja, puh. 040 483 6444

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös