Sivistyslautakunnan päätökset 25.4.2024

Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että Koskenpään ja Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessia ei keskeytetä. Seuraavaksi asian käsittely siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Jämsän kaupungin vuoden 2023 urheilijapalkinto

Ei julkinen asia/Jämsän kaupungin vuoden 2023 urheilijapalkinto.

Palkinnon saaja julkistetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2024.

Työvalmennussäätiö Avituksen tuottaman etsivän nuorisotyön ja nuorten LuovaStartti -työpajatoiminnan kotiuttaminen kaupungille

Sivistyslautakunta päätti merkitä hyväksyttynä tiedoksi seuraavat valmistelutoimet:

1. Työvalmennussäätiö Avituksen nuorten palveluiden (etsivä nuorisotyö ja LuovaStartti -työpajatoiminta) kotiuttaminen Jämsän kaupungille valmistellaan siten, että kotiuttaminen toteutuu 1.1.2025 alkaen.

2. Nuorten palvelut sijoittuvat elämälaatupalvelujen tulosalueelle vapaa-aikapalvelujen tulosyksikköön nuorisopalvelujen kustannuspaikalle. Esihenkilönä toimii vapaa-aikapalvelupäällikkö. Erikseen selvitetään erillisen kustannuspaikan tarpeellisuus.

3. Nuorten työpajatoiminnan järjestämistä varten haetaan valtionapukelpoisuutta. Työvalmennussäätiö Avitukselta pyydetään lausunto hakemuksen liitteeksi. Hakemisesta päättää sivistyslautakunta.

4. Etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten LuovaStartti -työpajatoimintaan valmistellaan valtionavustushakemus vuodelle 2025. Hakemusten vastuuvalmistelijana on vapaa-aikapalvelupäällikkö.

5. Yhteistyötä Kuhmoisten kunnan kanssa etsivän nuorisotyön järjestämisessä voidaan jatkaa. Yhteistyöstä valmistellaan kuntien välinen sopimus.

6. Työvalmennussäätiö Avituksen kanssa valmistellaan liikkeenluovutussopimus ja henkilöstön siirtosopimus kotiutettaviin palveluihin liittyen.

Sivistystoimen avustustoiminnan periaatteiden tarkistaminen 1.5.2024 alkaen

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimialan avustustoiminnan periaatteisiin esitetyt muutokset 1.5.2024 alkaen.

Iltapäivätoiminnan laajuus lukuvuonna 2024-2025

Sivistyslautakunta päätti iltapäivätoimintaryhmän perustumisen edellytyksenä olevan 15 iltapäivätoiminnan palveluja tarvitsevaa lasta ja hyväksyi lv. 2024-2025 toiminnan periaatteet. Ryhmät muodostuvat  Korven koululle yksi (1)  ryhmä, Jämsänjoen yhtenäiskoululle yksi (1) ryhmä ja yksi (1) erityisryhmä Jämsänjoen yhtenäiskoululle.

Sivistystoimiala / talouden toteuma tammi-maaliskuu 2024

Sivistyslautakunta merkitsi talouden toteuman keskeneräisestä tilanteesta 1-3/2024 tiedoksi.

Koskenpään koulun lakkauttamisprosessin keskeyttäminen

Asiaseloste

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.10.2023 (§ 251) käynnistänyt Koskenpään koulun lakkauttamisprosessin perustuen kaupunginvaltuuston 17.4.2019 § 17 lainvoimaiseen  päätökseen.

Em. päätöksen mukaan 17.4.2019 §  17 mikäli  Koskenpään, Länkipohjan  tai Juokslahden koulun oppilasmäärä vähentyy 30 oppilaaseen, niin kyseisen koulun lakkauttamisprosessi käynnistetään välittömästi  siten, että koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Oppilasmäärän tarkastelu tehdään vuosittain. Kaupunginhallitus käynnistää kaupunginvaltuuston päätöksenteon jälkeen koulujen lakkauttamisprosessit.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 11.12.2023 § 57 talousarviota vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2027.  Valtuusto päätti poistaa taloussuunnitteluvuodelta 2025 Koskenpään koulun lakkautuksen 1.8.2025 alkaen ja Länkipohjan koulun lakkautuksen 1.8.2025 alkaen. Taloussuunnitteluvuosien 2025-2027 määrärahat palautettiin.  Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

Sivistyslautakunta on päättänyt vuoden 2024 käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 25.1.2024 § 4, että Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessin jatkaminen on epätarkoituksenmukaista ja keskeyttämisestä tulee valmistella hallintopäätös.

Monitahoisen, aikaa vievän ja laaja-alaista valmistelua vaativan lakkauttamisprosessin eteenpäin vieminen ei ole perusteltua eikä tarkoituksenmukaista, kun kaupunginvaltuusto on aiemmin todetun  linjauksensa  v. 2024 talousarviosta ja v. 2025-2027 taloussuunnitelmasta tehnyt. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kaupunginvaltuuston 17.4.2019 § 17 on edelleen voimassa.

Esittelijän ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen käynnistämä Koskenpään koulun lakkauttamisprosessi keskeytetään.

Heikki Paavisto esitti Tiina Altin kannattamana seuraavaa: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Koskenpään koulun lakkauttamisprosessia ei keskeytetä vaikeasta taloustilanteesta johtuen ja koska prosessin keskeyttäminen laukaisisi Kaipolan ja /tai Kuoreveden ja/tai Juokslahden koulujen lakkauttamisprosessin aktivoinnin.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai kolme (3) ääntä (Jyrki Niittymaa, Lea Hiekkamäki ja Aki Lemmetyinen). Heikki Paaviston tekemä vastaesitys sai neljä (4)  ääntä (Heikki Paavisto, Tiina Altti, Saara Peutere-Heikka ja Veli-Erkki Ruotsalainen).Näin ollen Heikki Paaviston esitys tuli sivistyslautakunnan päätökseksi.

Jyrki Niittymaa ja Aki Lemmetyinen jättivät eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, perjantaina 26.4. klo 9-10, 12.30-13.30  p. 0400 542062

Länkipohjan lakkauttamisprosessin keskeyttäminen

Sivistyslautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Asiaseloste

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.10.2023 (§ 252) käynnistänyt Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessin perustuen kaupunginvaltuuston 17.4.2019 § 17 lainvoimaiseen  päätökseen.

Em. päätöksen mukaan 17.4.2019 §  17 mikäli  Koskenpään, Länkipohjan  tai Juokslahden koulun oppilasmäärä vähentyy 30 oppilaaseen, niin kyseisen koulun lakkauttamisprosessi käynnistetään välittömästi  siten, että koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Oppilasmäärän tarkastelu tehdään vuosittain. Kaupunginhallitus käynnistää kaupunginvaltuuston päätöksenteon jälkeen koulujen lakkauttamisprosessit.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 11.12.2023 § 57 talousarviota vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2027.  Valtuusto päätti poistaa taloussuunnitteluvuodelta 2025 Koskenpään koulun lakkautuksen 1.8.2025 alkaen ja Länkipohjan koulun lakkautuksen 1.8.2025 alkaen. Taloussuunnitteluvuosien 2025-2027 määrärahat palautettiin.  Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

Sivistyslautakunta on päättänyt vuoden 2024 käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 25.1.2024 § 4, että Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessin jatkaminen on epätarkoituksenmukaista ja keskeyttämisestä tulee valmistella hallintopäätös.

Monitahoisen, aikaa vievän ja laaja-alaista valmistelua vaativan lakkauttamisprosessin eteenpäin vieminen ei ole perusteltua eikä tarkoituksenmukaista, kun kaupunginvaltuusto on aiemmin todetun  linjauksensa  v. 2024 talousarviosta ja v. 2025-2027 taloussuunnitelmasta tehnyt. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kaupunginvaltuuston 17.4.2019 § 17 on edelleen voimassa.

Esittelijän ehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen käynnistämä Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessi keskeytetään.

Heikki Paavisto esitti Tiina Altin kannattamana seuraavaa: että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Länkipohjan koulun lakkauttamisprosessia ei keskeytetä vaikeasta taloustilanteesta johtuen ja koska prosessin keskeyttäminen laukaisisi Kaipolan ja /tai Kuoreveden ja/tai Juokslahden koulujen lakkauttamisprosessin aktivoinnin.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdostus sai kolme ääntä (Jyrki Niittymaa, Lea Hiekkamäki ja Aki Lemmetyinen). Heikki Paaviston tekemä vastaesitys sai neljä ääntä (Heikki Paavisto, Tiina Altti, Saara Peutere-Heikka ja Veli-Erkki Ruotsalainen). Näin ollen Heikki Paaviston esitys tuli sivistyslautakunnan päätökseksi.

Jyrki Niittymaa, Aki Lemmetyinen ja Lea Hiekkamäki jättivät eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, perjantaina 26.4. klo 9-10, 12.30-13.30  p. 0400 542062

Sivistystoimi/hallintosäännön muutokset

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan esitetyt hallintosääntömuutokset ja päätti esittää niitä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.

Hankkeen loppuselvitys/kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen vuonna 2020 myönnetyn valtion erityisavustuksen selvityksen.

Opintosetelit 2022 loppuselvitys

Sivistyslautakunta hyväksyi opintosetelityyppisen valtionavustuksen 2022 loppuraportin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös