Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessien käynnistämistä

Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessien käynnistämistä.

Timo Salokorpi teki molempien koulujen lakkauttamisprosessin käsittelyn aikana esityksen asian pöydälle jättämisestä. Koskenpään koulun osalta esitystä kannatti Aki Lemmetyinen. Suoritetussa äänestyksessä pöydällejättöesitys sai yhden (1) äänen (Timo Salokorpi). Länkipohjan koulun osalta esitys pöydälle jättämistä ei saanut kannatusta, joten se raukesi. Näin ollen asioiden käsittelyä jatkettiin. Timo Salokorpi jätti eriävän mielipiteen molempiin päätöksiin.

Kaupunginvaltuusto on määritellyt oppilasmäärän vähentymisen tiettyyn oppilasmäärään, jolloin lakkauttamisprosessi tulee saattaa toimielinten käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Kaupunginvaltuuston 17.4.2019 § 17 päätöksen mukaan, mikäli Koskenpään, Länkipohjan tai Juokslahden koulun oppilasmäärä vähentyy 30 oppilaaseen, niin kyseisen koulun lakkauttamisprosessi käynnistetään välittömästi siten, että koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Oppilasmäärän tarkastelu tehdään vuosittain.

– Tilanne on luonnollisesti koulujen osalta valitettava ja surullinen.  Sivistyslautakunta kävi asiasta perusteellisen keskustelun.  Kaupunginvaltuuston päätös on yksiselitteinen ja sen mukaan edetään, toteaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jyrki Niittymaa.

Oppilasmäärä pienenee Jämsän kaikissa peruskouluissa ennustejakson aikana. Perusopetuksen oppilasmäärä lv. 2023-2024 on 1 673 ja ennustejakson lopussa 1 077. Vähenemä on 596 oppilasta.

Koskenpään koulun lukuvuoden oppilasmäärä 8/2023 on 29. Ennustejakson viimeisen täyden lukuvuoden 2029-2030 oppilasmääräksi ennustetaan 17 oppilasta.

Länkipohjan koulun lukuvuoden oppilasmäärä 8/2023 on 27. Ennustejakson viimeisen lukuvuoden 2029-2030 oppilasmääräksi ennustetaan 17 oppilasta.

Tilastointipäivänä 20.9.2023 ei koulujen oppilasmäärissä ollut muutoksia, ei myöskään kokouspäivän iltapäivään mennessä.  Oppilasmäärät ja -ennusteet perustuvat oppilas- ja opiskelijatietojärjestelmään sekä väestötietojärjestelmään.

Määrittely koulun lakkautumisesta seuraavana parittoman vuonna perustuu yhdysluokkarakenteisen koulun opetusjärjestelyihin. Vuorokurssiopetuksesta vuosiluokkaiseen opetukseen on järkevää siirtyä parittomaan vuosilukuun päättyvän lukuvuoden. Siirtymä on tällöin luonnollinen. Oppilas on opiskellut tarvittavat oppisisällöt ja tuntimäärät. Kaupunginvaltuuston päätös tarkoittaa siten, että koulujen toiminta lakkaisi 31.7.2025 eli lukuvuoden 2024-2025 päättymisen jälkeen.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi tulleet kirjelmät:

Koskenpään kyläyhdistys ry. 25.9.2023

Jämsän nuorisovaltuusto 26.9.2023

Koskenpään Vanhempainyhdistys ry hallitus 28.9.2023.

Jämsän kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluu koulun perustamisesta ja lakkauttamisesta päättäminen.  Tämä tarkoittaa, että lakkauttamisprosessia seuraa toimielinkäsittely, jossa kaupunginvaltuusto päättää asian.

Ennakkotiedon mukaan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 16.10.2023.

Lakkauttamisprosessin aikataulua voidaan määritellä sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on päättänyt prosessista.

Lue lisää: Jämsän sivistyslautakunta: esityslista 29.9.2023 linkki.

 

Lisätiedot:

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jyrki Niittymaa, p. 040 705 1636

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 040 054 2062 (ma 2.10.2023 alkaen)

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös