Sivistystoimen hankkeille lähes miljoona euroa

Jämsän kaupungin sivistystoimi onnistui mainiosti alkuvuoden hankehauissa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hankkeisiin myönnettiin yhteensä 971 000 euroa valtionavustuksia. Tämän lisäksi kaikkiin hankkeisiin käytetään 20 prosentin omarahoitusosuus.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saatiin suurempi avustuspotti kuin koskaan aikaisemmin. Vuosina 2022-2023 toteutettavalle hankkeelle myönnettiin 389 000 euroa valtion erityisavustusta. Lisäksi varhaiskasvatuksen puolelle vastaavaa hankerahaa saatiin 288 000 euroa.

Avustuksilla pystytään palkkaamaan lisää työntekijöitä ja siten edistämään lasten ja nuorten oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä parantamaan mahdollisuuksia varhaisen tuen antamiseen. Keväällä 2021 toteutetun THL:n kouluterveyskyselyn tulosten perusteella perusopetusikäiset oppilaat tarvitsevat tukea arjen koulutyön hallintaan aiempaa enemmän.

Esi- ja alkuopetuksen pilotointi

Näiden lisäksi Jämsä sai ensimmäistä kertaa avustusta joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin. Kaksivuotinen hanke sai täysimääräisenä haetun summan eli 240 000 euroa valtion erityisavustusta. Tavoitteena on luoda vahva opinpolun alku, joka tukee myöhempiä opintoja.

Käytännössä hankerahan avulla pystytään hyödyntämään muun muassa yhteisopettajuutta ja opetusryhmien joustavaa ryhmittelyä. Näiden myötä pystytään paremmin huomioimaan yksilöiden oppimisvalmiudet ja erilaiset oppimistyylit. Hankkeen aikana valmistellaan kaupungin yhteinen toimintamalli esi- ja alkuopetuksen välille.

Koululaisten kerhotoiminta

Jämsä sai ensimmäistä kertaa avustusta myös harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Koululaisten kerhotoiminnan rahoittamiseen myönnettiin 54 000 euroa Länsi-Suomen Aluehallintovirastolta.

 

Rahoituksen avulla lasten ja nuorten kerhotoimintaa pystytään järjestämään nykyistä enemmän kaikilla Jämsän perusopetuksen kouluilla. Isoimmilla kouluilla kerhotoimintaa on luvassa kaikkina koulupäivinä elokuusta lähtien. Luvassa on muun muassa kokki-, musiikki- ja teatterikerhoja sekä erilaisia liikuntaharrastuksia. Harrastustoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Suunnittelutyö aloitettu

Sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen osalta avustusten käytöstä tehdään suunnittelua jo nyt keväällä yhdessä koulujen sekä varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa.

–  Yhteisen suunnittelun avulla tehdään linjauksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi koko Jämsän alueella kaikissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä. Lisäksi valmistellaan yhteisiä toimintamalleja, joita hyödynnetään myös hankkeiden päättymisen jälkeen, toteaa kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen.

 

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen p. 040 751 4731
Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, p. 040 507 9571
Johtava rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also