SOS-Lapsikylän harrastustuki laajenee

Yhä useampi lapsi jättää harrastuksen aloittamatta tai lopettaa harrastuksen perheen heikon taloudellisen tilanteen takia. Korona-aika on pahentanut tätä kehitystä. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -toiminnan kautta turvataan harrastamisen mahdollisuus myös taloudellisesti haastavassa asemassa olevien perheiden lapsille. Kuluvana syksynä toiminta laajenee uusille paikkakunnille.

SOS-Lapsikylä on aloittanut viiden uuden kunnan kanssa yhteistyön lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Unelmista totta -harrastustuen avulla. Toiminnan laajenemisen myötä nyt myös Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea tukea 7–17-vuotiaille lapsille, jotka eivät muuten pääsisi harrastamaan.

– Korona on vaikeuttanut monen perheen taloudellista tilannetta, ja vaikutus näkyy myös lasten harrastamisessa. Tuen tarpeen kasvaessa myös toimintamme laajenee Suomessa, SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen projektisuunnittelija Päivi Häikiö sanoo.

Suomessa pienituloisissa perheissä elää yli 120 000 lasta, THL:n vuoden 2019 tutkimuksen mukaan.
Harrastustukitoiminta on perustettu, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua edes yhteen mieluiseen harrastukseen perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Uusien kuntien lisäksi Unelmista totta -toiminnassa ovat jo ennestään mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Jämsä, Kuopio ja Varkaus.

– On tärkeää, että useat tahot tekevät yhteistyötä ja tekoja vähävaraisten perheiden auttamiseksi, sillä lapselle perheen köyhyys on liian iso taakka kantaa. Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua syrjään tai jäädä ilman harrastusta sen vuoksi, ettei perheellä ole siihen varaa, Häikiö jatkaa.

Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa

SOS-Lapsikylän myöntämää harrastustukea on tähän mennessä saanut jo lähes 700 lasta yli 30 eri harrastusmuotoon. Suosituimpia harrastuksia ovat jalkapallo, salibandy, ratsastus ja erilaiset soittoharrastukset. Unelmista totta -harrastustukea annetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista varten.

– Me SOS-Lapsikylässä uskomme, että mieluinen harrastus on suojaava ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevä tekijä lapsen elämässä, siksi haluamme olla mukana auttamassa eniten tukea tarvitsevia lapsia, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kertoo Päivi Häikiö.

Suomen harrastamisen malli edistää maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. SOS-Lapsikylä voi auttaa, mikäli lapsi haluaa jatkaa harrastusta esimerkiksi urheiluseurassa, mutta perheellä ei ole siihen varaa.

Taloudellinen tuki osoitetaan ensisijaisesti kuntien koulukuraattorien tai perhesosiaalityöntekijöiden kautta tulleisiin hakemuksiin. Perheet voivat myös itsenäisesti hakea harrastustukea digitaalisen alustan kautta.

– Sellaisten lasten määrä, joilla ei ole mahdollisuutta harrastaa, on oman kokemukseni mukaan selvästi kasvanut. Harrastuskustannukset ovat karanneet monien perheiden ulottumattomiin. Harrastusten merkitys lapsen minäkuvan, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymisessä on suuri. Lisäksi harrastukset ovat erinomainen tapa ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä, toteaa koulukuraattori Jouni Muuri Espoosta.

Jämsän alueelle tukea UPM:n lahjoituksesta

Jämsässä harrastustukea saadaan muun muassa UPM lahjoituksesta. SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki ohjautuu suoraan haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten ohjatun ja säännöllisen harrastustoiminnan tukemiseen. Perheet voivat kysyä apua hakemukseen oman koulunsa kuraattorilta.

Koulukuraattoreiden yhteystiedot (linkki) kaupungin verkkosivuilla.

Lastensuojelujärjestö SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisää lapsiperheiden hyvinvointia. Unelmista totta -hanke on osa järjestön ennaltaehkäisevää toimintaa.

Hankkeen digitaalinen alusta www.unelmista.fi saattaa yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä yksityiset ja yrityslahjoittajat.

Lisätietoja:

Päivi Häikiö, projektisuunnittelija
SOS-Lapsikylä, Unelmista totta -harrastustuki
p. 040 550 2274
unelmista@sos-lapsikyla.fi
www.unelmista.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös