Vitikkalankoulu

Toiminta-alue:
Jämsänkosken yhtenäiskoulu, Korven koulu, Koskenpää, Kuorevesi ja Länkipohja
koulukuraattori Suvi Soikka
puh. 040 586 8580
Jämsänkosken yhtenäiskoulu, Opintie 2, 42300 Jämsänkoski

Toiminta-alue:
Jämsänjoen yhtenäiskoulu, Kaipola ja Juokslahti
koulukuraattori Reijo Ahonen
puh. 040 726 3724
Paunun koulu, Paununkatu 1, 42100 Jämsä

Koulukuraattorin tehtävät

Koulukuraattorit ovat koulun sosiaalityöntekijöitä. Heidän työnsä tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen, sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen kouluyhteisössä sekä sosiaalisten ongelmien vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Heiltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Koulukuraattorit tekevät työtään yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien sekä muiden lapsen tai nuoren sosiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. He osallistuvat oppilashuoltoryhmien toimintaan.

Koulukuraattoreilla on vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä (lastensuojelulaki) tai siitä on erikseen sovittu.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn