Koulupsykologi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

 Opiskeluhuollon kuraattori-ja psykologipalvelut hyvinvointialueen verkkosivuilla

 

Koulupsykologin työtehtäviin kuuluvat:

  • kodin ja koulun yhteistyön edistäminen
  • koulujen opiskeluhuoltoon osallistuminen ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
  • neuvonta, ohjaus ja arviointi erilaisissa lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä
    tarvittaessa yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa

Oppilasta koskevan huolen voivat ottaa esille oppilas itse, vanhemmat, opettaja, kouluterveydenhuolto tai muut yhteistyökumppanit, jos herää huoli lapsen oppimisesta, käyttäytymisestä tai kokonaiskehityksestä.

Yhteistyöstä eri tahojen kanssa sovitaan yhdessä oppilaan ja perheen kanssa. Koulupsykologien tapaamiset toimivat ajanvarausperiaatteella ja pääsääntöisesti oppilaan omalla lähikoululla.

Jaa sosiaalisessa mediassa