Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtävät

Kuraattori on sosiaalialan asiantuntija kouluyhteisössä. Työn tavoitteena on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä, hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa. Tukea voidaan tarjota yksittäiselle oppilaalle ja hänen perheelleen, oppilasryhmälle tai koko kouluyhteisölle. Yhteistyötä tehdään kotiväen ja muun palveluverkoston kanssa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Heiltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Koulukuraattorit tekevät työtään yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien sekä muiden lapsen tai nuoren sosiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. He osallistuvat oppilashuoltoryhmien toimintaan.

Koulukuraattoreilla on vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä (lastensuojelulaki) tai siitä on erikseen sovittu.

 • Satu Savolainen

  vastaava kuraattori

 • Suvi Soikka

  koulukuraattori

  Jämsänkosken yhtenäiskoulu, Opinkuja 2, 42300 Jämsänkoski
 • Reijo Ahonen

  koulukuraattori, puhelimitse ma-ke

  Jämsänjoen yhtenäiskoulu/Paunu, Paununkatu 1, 42100 Jämsä
 • Heli Pikkarainen

  koulukuraattori

 • Sari Hagren

  koulukuraattori

Jaa sosiaalisessa mediassa