Suomen kielen ja kotoutumisen koulutusta nuorille

Jämsän työväenopistossa aloitetaan Opetushallituksen perusteiden mukainen suomen kielen ja kotoutumisen koulutus maahanmuuttajille. Opetus aloitetaan marras-joulukuun vaihteessa, kun kohderyhmänä oleville 16-19-vuotiaille maahanmuuttajille on laadittu henkilökohtaiset kotoutumissuunnitelmat. Näin linjasi 16. marraskuuta kokoontunut Jämsän sivistyslautakunta.

Opiskelu on kokopäiväistä eli vähintään 20 tuntia viikossa ja oppisisältöjen pääpaino on suomen kielen harjoittelussa. Opiskelijoille pyritään mahdollistamaan myös osallistuminen lukiokoulutuksen aineopintoihin suomen kielen ja kotoutumisen opintojen aikana.

Opintoihin ohjataan nyt lukiolla aineopiskelijoina opiskelevat 16–19-vuotiaat nuoret, joita on yhteensä 13. Lisäksi valmistavassa opetuksessa on muutama kesän aikana perusopetuksen 9. vuosiluokan suorittanut nuori, joille myös tarjotaan tätä mahdollisuutta.

– Suomen kielen ja kotoutumisen koulutus järjestetään, jotta maahanmuuttajataustaisille nuorille saadaan tarjottua riittävä kielitaito jatko-opintoja ja työelämää varten. Suomen kielen taito on kotoutumisprosessin tärkeimpiä tekijöitä, sanoo kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen.

Lähtökohtana maahanmuuttajien koulutusjärjestelyissä on se, etteivät nämä lapset ja nuoret ole vielä oppivelvollisia, joten heitä eivät koske myöskään suomalaisten oppivelvollisten oikeudet tai velvollisuudet. Kevättalvella 2023 suurimmalla osalla on kuitenkin mahdollisuus hakea kotikuntaoikeutta oleskeltuaan vuoden ajan Suomessa. Sen saatuaan heistä tulee oppivelvollisia. Samalla koulutuksen järjestäjille tulee lisää velvoitteita seurata ja ohjata heidän opintojensa etenemistä.

Marras-joulukuun vaihteessa aloitettava kotouttamiskoulutus on täysimääräisesti valtion rahoittamaa koulutusta, jonka kustannukset korvataan takautuvasti.

Suomen kielen ja kotoutumisen koulutusta voidaan jatkossa tarjota myös muille aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät vielä pääse TE-palveluiden järjestämiin koulutuksiin.

 

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen p. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös