Ulkoilureittiluonnoksia ja periaatteita tarkastellaan uudestaan

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeessa toteutettava ulkoilureittisuunnitelma on valmis. Maanomistajille toimitettujen kirjeiden sekä 28.11.2022 pidetyn maanomistajien infotilaisuuden jälkeen on saatu runsaasti yhteydenottoja. Hankeryhmä on käynyt palautteita ja yhteydenottoja läpi. Reittiluonnosten linjauksia tarkastellaan ja yritetään huomioida maanomistajien esitykset.

Reitin perustamisen periaatteita tarkastellaan uudelleen. Tavoitetila on, että reitistöstä saadaan pysyvä, mikä tarkoittaa lopputilanteessa reittitoimitusta. Reittitoimitus voi perustua sopimuksiin tai ELY-keskuksen hyväksyntään. Tavoite on, että hankkeelle luodaan yhteinen sopimusmalli, jossa huomioidaan maanomistajan sekä kaupungin näkökulmat. Sopimuksen pohjana toimii MTK:n ja Suomen Ladun suosittelema sopimusmalli Jämsän hankkeeseen muokattuna.

Suunnitellun ulkoilureitistön kokonaispituus on 167 km. Ulkoilureitistö sisältää vaativuusasteeltaan monen tasoisia reittejä helpoista vaativiin. Reitit on tarkoitettu maksuttomaan ympärivuotiseen jalkaisin ja pyörällä tapahtuvaan liikkumiseen. Talvisin hiihto ja lumikenkäily on reiteillä sallittua. Polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö on kielletty.

Yhteydenottoja ja palautteita toivotaan edelleen. Maanomistajaneuvotteluja jatketaan talven aikana.

Hankkeen nettisivut: www.himosjamsaulkoilureitisto.com

Jos teillä on kysyttävää tai palautetta hankkeeseen liittyen, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.


Himos-Jämsä toimintaympäristön kehittämishanke
Projektityöntekijä, reitistöjen kehittäminen, Antti Mäkinen p. 040 756 1240, antti.makinen@jamsa.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös