Ulkoilureittisuunnittelija valittu

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishanke käynnistyi toukokuun alussa. Hankkeen kolme keskeistä tavoitetta on Himos–Jämsä matkailustrategian ja yhteisen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä yritysten ja keskeisten toimijoiden kanssa, matkailuyritysten osaamisen kehittäminen sekä luontomatkailun edistäminen ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä kehittämällä.

Hanke rahoitetaan Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta, jonka Keski-Suomen liitto on päättänyt kohdentaa koronaepidemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. HimosJämsä- matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen- hankkeen toteutusaika on 1.3.2021-31.12.2022. Hankkeelle on myönnetty Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta 454.968 € (90 %) kokonaisbudjetin ollessa 505.520 €. Rahoituksesta loput 50.552 € (10 %) on kuntarahoitusta. Ulkoilureittisuunnitelman ja opastussuunnitelman osuus tästä on 90.000 €.

Ulkoilureittisuunnitelman ja opastussuunnitelman laatijaksi on valittu avoimen tarjouskilpailun perusteella WSP Finland Oy.

Yhdessä kilpailutetun tahon kanssa kaupunki tekee ulkoilureittisuunnitelman, jonka ELY-keskus vahvistaa. Kyseessä on ulkoilulain mukainen menettely, jonka tavoitteena on luoda edellytykset ulkoilulaissa tarkoitetun ulkoilureitin toteuttamiselle. Tämä on suositeltavaa alueilla, joissa maanomistus on pirstaleinen, maanomistajia on paljon ja paineet ulkoilumahdollisuuksien lisäämiselle ovat suuret, kuten Jämsässä.

Reittitoimitetun ulkoilureitin perusteena on Himos-Jämsä-alueen ympärivuotisen luontoliikunnan mahdollisuus virkistys- ja matkailukäyttöön, luonto- ja tapahtumamatkailun kehittäminen, sekä alueen elinvoimaisuuden lisääminen. Reittitoimituksella varmistetaan reitin pysyminen ja ylläpito tulevaisuudessa.

Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa alueen maanomistajien, eri lajiseurojen ja yhdistysten, sekä matkailuyritysten kanssa. Hanketyöntekijät kutsuvat syksyn aikana maanomistajia ja muita oheistoimijoita keskustelemaan ulkoilureittisuunnitelman etenemisestä.

Lisätietoja:
Projektityöntekijä, reitistöjen kehittäminen, Antti Mäkinen p. 040 756 1240
Matkailuasiantuntija Salia Binaud, p. 040 643 1113

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös