Uudistuvan teollisuuden ja korkean osaamisen Jämsä

Jämsän kaupunki, VTT ja Demos Helsinki käynnistävät yhteistyössä ”Uudistuvan teollisuuden ja korkean osaamisen Jämsä" – TKI-vauhdittamisprosessin. Tarkoituksena on edistää innovaatiotoiminnan ekosysteemien ja yhteistoimintaverkostojen kehittämistä Kaipolassa ja Hallissa. Yhteistyö toteutetaan osana Jämsän kaupungin hallinnoimaa Tikka-hanketta.

Työn tavoitteet

Työn tavoitteina on tunnistaa toimia, joilla lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vaikuttavuutta sekä edistää kestävän ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittämistä ja innovaatiota Jämsän alueella. Lisäksi tavoitteena on tukea teollista uudistamista ja vihreää siirtymää, painottaen erityisesti biotalouden ja puolustusteollisuuden kestävää kasvua.

Suunnitelma teollisuuden kehittämisestä

Työn tuloksena syntyy käytännön tiekartta, joka tunnistaa laajasti kansalliset ja kansainväliset kestävän siirtymän mahdollisuudet. Tiekartta sisältää konkreettisia ehdotuksia ja toimenpiteitä siitä, miten edistetään teollisuuden kehittämistä Jämsässä seuraavalle tasolle.

Vaikka työssä keskitytään kahteen hyvin erilaiseen tulevaisuuden alaan – kiertotalouteen ja uuteen ilmailuteknologiaan – tiekartta tehdään niin, että se tuo nämä kaksi alaa yhteen tukien toisiaan ja luoden uusia mahdollisuuksia. Tarkoituksena on tulevaisuuden ennakoinnin avulla sukeltaa kiertotalouden ja uuden ilmailuteknologian innovaatioekosysteemeihin ja liiketoiminnan sisältöihin. Tiekartan avulla tuodaan yhteen teknologian, ennakoinnin, innovatiivisten ympäristöjen sekä toimintakulttuurien näkökulmat.

Lisätiedot:

Jämsän kaupunki,  Tikka-hanke Marja Salonen, marja.salonen@jamsa.fi, p. 044 901 8997

VTT, Kaisa Lähteenmäki-Smith, kaisa.lahteenmaki-smith@vtt.fi, puh. 050 340 5728

Tikka-hanke edistää uudistuvaa teollisuutta ja kaupungin elinvoimaa. Työn mahdollistaa Keski-Suomen liiton myöntämä AKKE-rahoitus, jolla pyritään Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen, koordinaatioon ja toimintaympäristön kehittämiseen uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös