Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalvelujen omavastuun hintaan alennus

Keski-Suomen hyvinvointialueella tulee vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten omavastuun hintaan alennus ajalle 1.1.-30.4.2023 joukkoliikenteen vapautuessa arvonlisäverosta määräajaksi. Kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuva omavastuun hinta laskee 10 prosenttia Keski-Suomen hyvinvointialueella tapahtuvissa kuljetuspalvelumatkoissa ajalla 1.1.-30.4.2023.

Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa on 1.10.2022 alkaen matkan omavastuun hinta noudattanut joukkoliikenteen Waltti-lipun vyöhykehinnoittelua. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten omavastuun hintaan tulee alennus ajalle 1.1.-30.4.2023 joukkoliikenteen vapautuessa arvonlisäverosta määräajaksi. Omavastuu noudattaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-lippuhinnoittelun mukaista, alennettua kertalipun ja kausilipun hintaa. Kertamatkalipun hinta on käytössä vpl- kuljetuspalveluiden vapaa-aika- ja asiointikyydeissä. Kausilipputuote on käytössä pääsääntöisesti työ- ja opiskelumatkoissa.

Waltti-hinnoittelu koskettaa myös niitä keskisuomalaisia kuljetusasiakkaita, jotka kuuluvat nyt Keski-Suomen maakunnallisen sote-henkilöliikenteen välitys- ja kuljetuspalvelun piiriin ja matkustavat Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-alueella eli Jyväskylässä, Muuramessa tai Laukaassa.

Jos asiakkaan matka suuntautuu vyöhykealueiden ulkopuolelle tai lähtö- tai kohdepaikka on Waltti-alueen ulkopuolella, omavastuun määrä pohjautuu entiseen matkakilometripohjaiseen hinnoitteluun.

Waltti-hinnoittelussa asiakas maksaa matkastaan sen mukaan, kuinka monen vyöhykkeen alueella hän matkustaa. Lisäksi hintaan vaikuttaa se, onko matkustaja aikuinen vai lapsi. Lapsimatkustaja on 7–16-vuotias. Alle 7-vuotias matkustaa ilmaiseksi aikuisen matkustajan seurassa.

Hintojen alennus huomioidaan omavastuun laskutuksessa.

Alennus perustuu Suomen hallituksen päätökseen

Suomen hallitus on vuoden 2023 talousarvioneuvotteluissa hakenut keinoja kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi voimakkaan inflaation aikana. Henkilökuljetusten kuluttajahintojen alentamiseksi ja kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi kotimaan henkilökuljetukset on vapautettu määräaikaisesti 1.1.2023–30.4.2023 verosta. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta 870/2022 on hyväksytty eduskunnassa 28.10.2022.

Mitä ovat vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Vaikeavammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita. Henkilöllä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja voidaan myöntää muun muassa asioimiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun tai jokapäiväiseen elämään liittyviin matkoihin yksilöllisen tarpeen mukaan.

 

Lisätietoja:

Sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen, p. 050 312 5380
Palvelupäällikkö Elina Hienola, p. 050 331 2737

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös