Varhaiskasvatukselle avustusta lakimuutoksen jalkauttamiseen

Jämsän kaupunki saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 144 000 euroa valtion erityisavustusta varhaiskasvatuslain muutoksien jalkauttamiseen. Lisäksi hankkeeseen käytetään 20 prosentin omavastuuosuus.

Varhaiskasvatuslakiin on tulossa muutoksia ja lisäyksiä, jotka tulevat voimaan elokuun alussa. Lakiin on muun muassa lisätty luku, jossa säädetään lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisesta. Tätä voidaan toteuttaa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea antamalla.

Jämsän saamalla erityisavustuksella on mahdollista palkata määräajaksi koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelemaan, ohjaamaan ja koordinoimaan kolmitasoisen tuen käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa. Avustuksen myötä on mahdollista myös järjestää koulutusta koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle varhaiskasvatuslain muutoksista sekä uudistuvan varhaiskasvatussuunnitelman sisällöistä.

Hanke varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämisestä kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

–  Vaikka Jämsän varhaiskasvatuksessa on jo vuosia toteutettu kolmitasoista tukea, niin lain velvoittavuus ja uudistuva varhaiskasvatussuunnitelma asettavat uusia vaatimuksia varhaiskasvatukselle. Saadulla avustuksella voidaan panostaa koko varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseen erityisesti lapselle annettavan tuen osalta, linjaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

 

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen, p. 040 751 4731
Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also