Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja tulorajat muuttuvat elokuun alussa Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittaman indeksitarkistuksen mukaisesti.

Elokuun alusta lähtien kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kuukausimaksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Saman perheen toiseksi nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta korkein perittävä maksu on 118 euroa kuukaudessa. Sitä nuoremmista kokoaikaisesti hoidossa olevista lapsista kuukausimaksu on enintään 59 euroa.

Uuden hinnoittelun mukaan alin perittävä lapsikohtainen maksu on 28 euroa. Kuukausihintaan tulee euron korotus.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 20 tuntia viikossa, on kuukausimaksu maksimissaan 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos taas lapsi on hoidossa viikoittain yli 20 tuntia, mutta vähemmän kuin 35 tuntia, suhteutetaan maksu varhaiskasvatusaikaan.

Esiopetuksen osuus varhaiskasvatuksesta on maksutonta.

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan prosenttiperusteisesti. Uusien asiakasperheiden on toimitettava tuloselvitys hakemuksen täyttämisen yhteydessä tai viimeistään hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein kuukausimaksu.

Jos perheen koko tai tulot muuttuvat olennaisesti toimintavuoden aikana, tulee tuloselvitys tehdä uudestaan.

– Tulorajojen nousun myötä lapsikohtaiset maksut saattavat pienentyä, jos perheen tulotasossa ei ole tapahtunut muutoksia. Kaikkien perheiden tulee kuitenkin toimittaa uudet tulotiedot maksujen määrittämistä varten, vaikka tuloissa ei olisi tapahtunutkaan muutoksia, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.
Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi asiakasmaksuperusteiden muutokset 28. huhtikuuta.

Lisätietoja:
29.4. – 2.5.2022 Vs. varhaiskasvatusjohtaja Leena Puoliväli-Kananen, p. 040 578 2114
Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös