Varhaiskasvatuksen hallinnon ja aluejaon muutokset 1.8.2021

Varhaiskasvatuksen hallinnossa ja aluejaossa tapahtui muutoksia 1.8.2021 alkaen. Aiemmista kuudesta alueesta muodostettiin kolme aluetta ja kunkin alueen toiminnasta vastaavat varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ja varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija. Varhaiskasvatuksen aluepäällikön tehtäviin kuuluvat mm. oman alueensa asiakaspalvelun johtaminen, henkilöstö- ja talousjohtaminen. Varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntijan tehtäviin kuuluvat mm. oman alueensa asiakasyhteistyö, palveluohjaus sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtaminen ja kehittäminen, Varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisuudesta vastaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Uudet varhaiskasvatusalueet ja niistä vastaavat viranhaltijat 

Läntinen alue
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Elina Hurme, puh. 0400 867 345
Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Katja Erkkilä, puh. 040 712 2650
– Jokivarren päiväkoti (vuorohoitopäiväkoti)
– Hallin päiväkoti
– Kuoreveden esiopetus
– Länkipohjan päiväkoti

Pohjoinen alue
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Raisa Ahtola-Järvinen, puh. 040 841 7586
Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Pauliina Pennanen, puh. 050 373 5294
– Koivulinnan päiväkoti
– Peiponpesä
– Korven koulun esiopetusryhmät
– Kotilo
– Jämsänkosken alueen perhepäivähoito

Eteläinen alue
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Leena Puoliväli-Kananen, puh. 040 578 2114
Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Anne-Mari Jokinen, puh. 040 578 2113
– Puukilan päiväkoti
– Kaipolan päiväkoti
– Viiskulman päiväkoti
– Palomäen päiväkoti
– Juokslahden päiväkoti
– Palomäen, keskustan ja Kaipolan perhepäivähoito

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, puh. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös