Varhaiskasvatuslakiin muutoksia 1.8.2021 alkaen

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 22.6.2021 varhaiskasvatuslakiin tulleita muutoksia ja lisäyksiä, jotka tulevat voimaan 1.8.2021. Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi ja antoi ohjeen valmistella lain edellyttämät ohjeet ja lomakkeen sekä järjestää henkilöstölle koulutusta lakimuutoksista.

Päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen (36 §) muuttuu muotoon päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen. Poikkeaminen varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta suhdeluvusta ei ole sallittua henkilöstön poissaolosta johtuvista syistä. Mitoituksesta voi­daan poiketa lyhytaikaisesti vain lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä. Mitoitusta tarkastellaan päiväkotitasolla. Nyt tehty lisäys selkeyttää lainkohdan tulkintaa, lisää varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Uutena asiana lakiin on lisätty pykälät (75 a ja 75 b), jotka koskevat henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta ja toimenpiteitä ilmoituksen johdosta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee varhaiskasvatushenkilöstöä ja on yksi työntekijän velvollisuuksista. Kyse on ennakolliseen valvontaan ja varhaiseen puuttumiseen painottuvista toimista. Tarkoituksena on turvata lasten varhaiskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla ja näin myös parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Tällä vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuviin epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua ajoissa siellä missä ne esiintyvät. Ilmoitus tehdään kirjallisesti varhaiskasvatusyksiköstä vastaavalle henkilölle. Hänen tulee tiedottaa ilmoituksesta myös varhaiskasvatusjohtajaa.

ain mukaan ilmoituksen vastaanottaneen varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavan henkilön tulee ilman aiheetonta viivytystä käynnistää tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Epäkohdat tulisi ratkaista ensisijaisesti aina toimipaikan sisällä. Tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan tulee antaa ohjausta ja neuvontaa em. epäkohdan tai uhan poistamiseksi. Mikäli epäkohta tai sen uh­kaa ei poisteta tästä huolimatta, varhaiskasvatusjohtajan velvollisuus on ilmoittaa siitä aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös