Varhaiskasvatussuunnitelmaa uudistettiin

Jämsän varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin vastaamaan varhaiskasvatuslakiin elokuun alussa tulleita muutoksia. Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi varhaiskasvatussuunnitelman muutokset kokouksessaan 31. elokuuta 2022.

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja hänen tarpeensa. Myös lapsen mielipide ja toiveet selvitetään ja huomioidaan suunnitelmaa tehtäessä.

Suurimmat varhaiskasvatussuunnitelmaan tulleet muutokset koskevat lapsen oikeutta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. Kolmiportainen tuki jakaantuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Lapsen tarvitsema tuki ja sen toteuttamisen tavat kirjataan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Sen laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat. Lapselle annettavasta tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä yleisen tuen aikana annettavista tukipalveluista tulee tehdä hallintopäätös.

–  Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Käytännössä tuen toteuttamisesta vastaa pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä lapsiryhmän muun henkilöstön kanssa. Jämsässä tukea tarvitsevat lapset saavat varhaiskasvatusta inklusiivisten periaatteiden mukaisesti päiväkotiryhmissä tai perhepäivähoidossa. Lisäksi kaupungissa toimii kolme vahvemman kehityksen ja oppimisen tuen ryhmää eri päiväkodeissa.

Jämsän varhaiskasvatussuunnitelmaan voi tutustua täällä.

 

Lisätietoja:

Leena Puoliväli-Kananen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö p. 040 578 2114

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös