Yhteisöllisen asuinkohteen toteutettavuusselvitys käynnistyy

Senioriasumisen kehittämishanke käynnistyi kesäkuussa ja sen keskeisenä tavoitteena on ennakoida ja varautua tulevaan väestön ikääntymiseen sekä erilaisten asumisvaihtoehtojen kasvaneeseen tarpeeseen. Hanketta rahoitetaan Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.

Jämsässä seniorien osuus väestöstä lisääntyy ja sen myötä asuntokannan tulee muuttua asukkaiden tarpeiden mukaan. Vanhoja asuntoja on korjattava ja uusia laadukkaita asumisratkaisuja toteutettava. Hankkeen tavoitteena on vastata näihin tarpeisiin, toteaa vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen.

Senioriasumisen kehittämishankkeessa parannetaan ikääntyneille soveltuvan asuntokannan tarjontaa, kehitetään asumisviestintää sekä tuetaan kiinteistönomistajia ja asukkaita asuinympäristön ikäystävällisyyden parantamisessa. Hankkeen yksi osa-alue on selvitystyö yhteisöllisen asuinkohteen toteuttamiskelpoisuudesta Jämsään.

Yhteisöllisen, osuuskuntamuotoisen asuinkohteen toteutettavuusselvityksen toteuttajaksi on valittu avoimen tarjouskilpailun perusteella Pelarcon Oy ja FCG.

Hyvä asuminen koostuu monenlaisista rakennuspalikoista. Niitä käydään yhdessä läpi asumisen kehittämiseen liittyvässä työpajassa Jokivarren Puukoululla to 28.10. klo 16 alkaen. Työpajan tarkoituksena on koota tietoja uudenlaisen asumisen mallin suunnittelun lähtötiedoiksi ja antaa tuleville asukkaille välineitä osallistua hankkeen suunnitteluun.

Ympäristöministeriön käynnistämän Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020–2022) tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa. Ohjelma myös tukee kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa sekä asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa.

Lisätietoja:
Anna-Liisa Juurinen, Jämsän kaupunki, vs. kaupunginjohtaja, puh. 040 747 7736
Jussi Aalto, Koy Jämsänmäki, toimitusjohtaja, puh. 040 483 6444
Piritta Koskinen, Jämsän kaupunki, projektisihteeri, puh. 040 615 2855

Katso lisätietoja hankkeen verkkosivulta www.jamsa.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös