Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet yksimielisinä

Jämsän kaupungilla talouden tasapainottamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät työnantajan ja henkilöjärjestöjen yksimieliseen näkemykseen henkilöstöön liittyvissä ratkaisuissa.

– Ikävistä asioista huolimatta, neuvottelut käytiin hyvässä hengessä, Jukon pääluottamusmies Olli Raitio sanoo.

Henkilöstömenosäästöjen aikaansaamiseksi kaupunki hyödyntää pääasiassa luontaista poistumaa. Esitys koulunkäynninohjaajien sekä koulunkäynnin- ja vapaa-aikaohjaajien lomauttamisesta kuukaudeksi kesällä 2024 toteutuu, mikäli liikennepuisto ja Kivipankki siirtyvät pois kaupungin järjestämisvastuulta eikä mainittuja palveluja kaupungin järjestämänä kesän 2024 aikana ole. Lomautustarvetta ei ole, jos mainitut palvelut kaupungin toimintana jatkuvat.

Henkilöstövähennyksissä keskitytään muutoin luontaisiin poistumiin, kuten eläkkeelle siirtymisiin ja määräaikaisten työsuhteiden sekä hankkeiden päättymisiin. Talousohjelman henkilöstövaikutus kokonaisuudessaan suunnittelukaudella on noin – 70 henkilötyövuotta.

– Työntekijäjärjestöillä on syvä ymmärrys kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä sen edellyttämiin palvelurakennemuutoksiin. Kun päätetään lautakuntien esitysten mukaisesti, eläköitymisillä, hankkeiden supistamisella ja määräaikaisten palvelussuhteiden loppumisella saadaan aikaan – 25 henkilötyövuoden säästö vuoden 2024 aikana, hallintojohtaja Auli Korhonen toteaa.

Muutostilanteissa korostetaan henkilöstön koulutusta, tehokasta perehdyttämistä ja esimiesten aktiivista osallistumista välittömään yhteistoimintaan. Työntekijöitä kannustetaan hyväksymään heidän osaamistaan vastaavat työtehtävät. Mikäli työntekijä kieltäytyy hänelle tarjotusta työtehtävästä, työsuhteen päättäminen on mahdollista.

Talousarvion vahvistamisen jälkeen, 11. joulukuuta 2023, yhteistoimintaosapuolia informoidaan säännöllisesti henkilöstöjärjestelyistä, neuvotteluista sekä tehtävämuutoksista. Työkuormituksen seuranta ja työturvallisuuden valvonta ovat jatkuvia teemoja yhteistyötoimikunnan toiminnassa. Työn riskien arviointi ja niiden hallinta ovat keskeisessä roolissa kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistyminen on perustunut Jämsän kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan.  Ohjelmassa on edotettu toimenpiteitä, joilla on myös henkilöstövaikutuksia.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 557 2146

Korjattu klo 17.22. Lisätty nimike toiseen kappaleeseen: koulunkäynninohjaajien

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös