Tehtaan aamuporinat – työelämän aikavarkaat

Osa aikavarkaista on helposti tunnistettavissa. Erilaiset viestit, niiden ilmoitukset, viesteihin välitön reagointi. Työpisteellä tehtävät keskeytykset. Huonosti organisoidut palaverit. Vaikeiten tunnistettavia työelämän aikavarkaita on huonosti johdettu työ.

Tiistai 19.10.2021

Keskustelujen muistiinpanoja

Osa aikavarkaista on helposti tunnistettavissa.

 

Erilaiset viestit, niiden ilmoitukset, viesteihin välitön reagointi. Työpisteellä tehtävät keskeytykset.

Aiheuttaa levotonta virettä.
Harhauttaa pahimmallaan tekemistä.
Content switch – Tarvitaan siirtymis- ja takaisinpaluuenergiaa.

-> ilmoitusten bloggaus sähköisistä laitteista
-> vastamelukuulokkeet + häirintäkielto
-> musiikkia

Huonosti organisoidut palaverit

Kutsutaan liian isoja ryhmiä osallistumaan palaveriin.
Tavoitteet ja focus hukassa. Onko kyse

 • informaation jakamisesta
 • asioiden yhdessä kehittämisestä
 • päätösten tekemisestä.

Kunkin osallistujan rooli etukäteen tiedossa:

 • Minkä takia mun pitäis tulla sinne?
 • Miten mun oletetaan valmistautuvan?
 • Onko päätöksentekijänä vai asiantuntijana mukana?

Ei kutsuta varmuuden vuoksi vaan tarpeeseen. Selkeästi täällä vaaditaan sun osallistumista ja tästä syystä.
Asiantuntijalla 3 minuutin videotervehdys tunnin palaveriin voi olla riittävä panos.

Vaikeiten tunnistettavia työelämän aikavarkaita on huonosti johdettu työ.

 • Onko odotukset selkeästi kuvattu, mitä mun pitää tehdä?
 • Onko tää arvokasta työtä vai ajanhukkaa, viekö työ kohti organisaation asettamia tavoitteita?
 • Onko tavoitteet pilkottu ihmisen työtä ohjaaviksi kokonaisuuksiksi?
 • Rakenteet ja järjestäytyminen, häiriökysyntä – joku palvelusysteemissä estää, että työ ei suju.

Jonoteoria sanoo, että työhön alkaa tulemaan tehottomuutta, jos työpäivä on liian täyteen ahdettu tehtävistä. Jos kapasiteetista yritetään käyttää yli 60%.

 • 2-3 tärkeää juttua mitkä päivän aikana saa valmiiksi.
 • Ei liikaa odotuksia päivän suhteen.
 • Odotuksien hallintaa eli mitkä on niitä tärkeitä tehtäviä tänään.
 • Tunnistetaan ekana maaliin vietävät asiat, jonka jälkeen voidaan siirtyä seuraaviin kokonaisuuksiin.
 • Pitää osata sanoa EI.

Kirjasuosituksia:

 • Antisäätäjä, Anna Perho
 • Juu ei: Pieni kirja priorisoinnista, Saku Tuominen
 • Keskittymiskyvyn elvytysopas, Minna Huotilainen ja Mona Moisala

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lisää tarinoita Tehtaan arjesta