Koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun kehittämiselle muhkea avustuspotti

Jämsän kaupunki haki helmikuussa valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon sekä laadun kehittämiseen varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen.

Päätökset avustuksista saatiin tällä viikolla. Varhaiskasvatus sai valtion erityisavustusta 288 000 euroa sekä esi- ja perusopetus 389 000 euroa. Avustusten käyttöaika on 1.8.2022 – 31.12.2023.

– Olemme hakeneet vuosittain vastaavia avustuksia ja niiden mahdollistamana olemme saaneet lisättyä henkilöresursseja esimerkiksi perusopetuksen samanaikaisopettamiseen, erityisopetuksen ja perhepäivähoidon kehittämiseen, koulujen nuorisotyöhön sekä varhaiskasvatuksen perhetyöhön. Näiden uusien avustusten summat ovat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Onkin hienoa, että pystymme jatkamaan oppilaiden ja varhaiskasvatuksen lasten tukemista sekä tukitoiminnan kehittämistä. Avustusten summat mahdollistavat sen, että lisäresursointia pystytään tekemään kaikissa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköissä, toteaa kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen.

Valtion erityisavustusten taustalla on hallitusohjelman linjaukset siitä, että kaikille lapsille varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen yksilöllisillä oppimispoluilla, joustavalla opetuksella ja riittävällä tuella. Pitkittynyt koronapandemia on osaltaan lisännyt koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen haasteita.

Keväällä 2021 THL:n teettämän kouluterveyskyselyn tuloksissa nousi esiin se, että koululaisten opiskelutaidot ja osittain myös elämänhallintataidot ovat heikentyneet viime vuosien aikana. Tarve on siis oppilaiden normaalin kouluarjen tukemiselle pedagogisen tukemisen lisäksi.

Lisätiedot:
Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen, p. 040-751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös