Vuoden 2020 avustuksien hakuaika päättymässä

Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille kuntalaisille. Samat periaatteet koskevat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustustoimintaa. Avustusta voidaan hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin viimeistään 01.12. mennessä. Hakijoiden on huomioitava, että enää vuonna 2021 ei myönnetä avustusta vuoden 2020 toimintoihin, muistuttaa vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka lisäksi tehdään vapaamuotoinen suunnitelma hankkeesta kustannusarvioineen. Myös mahdollinen toiminnasta saatava tulo on arvioitava ja hakemuksesta on käytävä ilmi, onko kohteeseen saatu muualta avustuksia. Hakemukseen on kirjattava haettava avustussumma. Avustus maksetaan jälkikäteen kuittijäljennöksiä tai muuta riittävää selvitystä vastaan. Avustuksesta voidaan maksaa kuitenkin osa etukäteen, mikäli kohteen/hankkeen toteutuminen sitä edellyttää. Mikäli tapahtuma ei toteudu maksetusta tuesta huolimatta, peritään maksettu tuki takaisin.

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluissa on vielä jonkin verran avustusmäärärahoja jäljellä.

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt (nuoriso- ja kulttuuritoimi)
p. 040 538 0452
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki (liikuntatoimi)
p. 040 571 6556

http://www.jamsa.fi/palvelut/kulttuuri/avustukset

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös