Nuorten stipendit

Jämsän kaupunki jakaa vuosittain lii­kun­nan, taiteen ja kulttuurin aloilla ansioituneille jämsäläisnuorille 50 euron suuruisia stipendejä.

Stipendi voidaan antaa 15-22 -vuotiaille jämsäläisnuorille, jotka ovat ansioituneet liikunnan, kulttuurin tai taiteen alalla.

Liikuntastipendi myönnetään kaikille 15-22 -vuotiaille jämsäläisille, jot­ka ovat saavuttaneet ko. vuoden aikana Suomen mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa tai kansainvälisissä arvokilpailuissa mitalisijan. Esitykset liikuntastipendien saajista voi tehdä yhdistykset tai muut taustatahot sekä urheilijat tai huoltajat.

Esitykset kulttuuri- ja taidestipendien saajista tehdään järjestöjen tai oppilaitosten toimesta. Stipendi voidaan myöntää kulttuurin ja taiteen saralla menestyneelle nuorelle. Stipendejä myönnetään enintään 10 kappaletta vuosittain.  Mikäli esityksiä on enemmän kuin on stipendejä mahdollista jakaa, etusijalla ovat nuoret, jotka eivät ole aiemmin stipendiä saaneet. Stipendit voidaan jättää myös jakamatta.

Esitykset kaikista stipendien saajista perusteluineen tulee tehdä 14.1.2024 mennessä kaupungin verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Esityksen tekijän on selvitettävä ennen esityksen tekemistä stipendiaatin sekä alaikäisten kohdalla huoltajansa suostumus esityksen tekoon. Myös stipendiaatin nimen ja stipendin perusteluiden julkaisemiseen on kysyttävä suostumukset.

Jaa sosiaalisessa mediassa