Vuorohoito

Ympärivuorokautista vuorohoitoa tarjotaan Jokivarren päiväkodissa.

Vuorohoidon linjaukset Jämsässä 1.1.2020 alkaen (Sivistyslautakunta 18.12.2019 § 150)

 • Vuorohoito on klo 18.00 – 06.00 tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa.
 • Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kun kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
 • Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapsille, joka tarvitsee sitä huoltajan opiskelusta tai työstä johtuvan tarpeen mukaan. §13
 • Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Huoltajien tulee toimittaa työnantajan todistus vuorotyöstä kauden alussa, ennen vuorohoidon aloitusta.
 • Vuorohoidon tarve voidaan tarkistaa myös toimintakauden aikana.
 • Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa. Lapsi voi tulla hoitoon arkipäivinä klo 8.00 – 15.00 välisenä aikana. Lapsella tulisi kuitenkin olla viikonloppujen ja arkipyhien verran vapaapäiviä kuukaudessa.
 • Lapsen hoitoajat ja poissaolopäivät ilmoitetaan sähköiseen Daisy-järjestelmän hoitoaikavarauksiin vähintään kolmen viikon jaksoissa. Järjestelmä lukkiutuu sunnuntaina klo 23.59.
 • Hoitoaikavarausten muutoksista ilmoitetaan esimiehelle
 • Viikonloppuvuorojen peruuntumiset tulee ilmoittaa välittömästi. Viikonlopun hoitoaikavaraukset pyydetään vahvistamaan tiistaina. Sen jälkeen muutoksia ei enää voida toteuttaa
 • Äkillisiin vuorohoidon tarpeisiin voidaan vastata, jos ryhmässä on tilaa eikä se aiheuta muutoksia henkilöstön työvuoroihin.
 • Vuorohoidon tarpeen päättyessä voidaan järjestää lapselle päivähoitopaikka muualta kuin vuorohoitoryhmästä.
 • Lapsi voi olla hoidossa vanhempien työvuoron ajan sekä n.8 h yövuoron päättymisen jälkeen
 • Viikonloppuisin ateriat tarjotaan:
  Aamupala tarjotaan vuorohoidossa lapsille, joille on varattu hoito ennen klo 8.00.
 • Lounas tarjotaan lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu klo 10.30 – 11.30 väliselle
  ajalle. Välipala tarjotaan klo 14.00 – 14.30.
 • Iltavuorossa päivällinen tarjotaan lapsille klo 17.30
 • Iltapala tarjotaan lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu klo 19.30-20.00 väliselle ajalle.

Lapsen suositellaan pääsääntöisesti olevan iltavuorossa maksimissaan klo 22.30 asti ja aamulla aikaisintaan klo 5.00. Näitä kuitenkin aina arvioidaan yksilöllisesti kokonaistilanne huomioiden.

Jaa sosiaalisessa mediassa