Uimahalli

ohjattu toiminta

Ohjattu toiminta

Kaikki ohjattu toiminta on keskeytetty 16.3.2020 alkaen. Seuraamme epidemian etenemistä ja tiedotamme ohjatun toiminnan jatkamisesta erikseen.

  • Jämsän kaupungin lasten uimakoulut uimahalli Koskikarassa 3.8. - 14.8.2020.  Opetusryhmät tulevat olemaan tavanomaista pienempiä. Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 14.7.2020 klo 11. 

Uimakouluryhmät:      

Kuinka valita uimakouluryhmä lapselle?
Valittaessa oikeantasoista uimakouluryhmää lapselle on hyvä arvioida lapsen taidot mieluummin alakanttiin oikean tasoisen opetusryhmän löytämiseksi. Uimakoulut pyritään jakamaan lähtötasoltaan mahdollisimman tasavertaisiin ryhmiin. Tämä edesauttaa ryhmän opetussuunnitelman läpivientiä ja sitä kautta jokaisen oppilaan kehittymistä ryhmän mukana.

Varhaistaitoryhmä on tarkoitettu neljä(4) vuotta täyttäneille uimataidottomille lapsille, joille vesi ei ole vielä kovinkaan tuttu elementti. Lapsille opetetaan veteen totuttautumista, vesitaitavuuden kehittämistä sekä ryhmässä toimimista leikkien ja lorujen avulla. Tavoitteena on oppia toimimaan vedessä ja suorittaa varhaistaitomerkin tehtävät. Suosittelemme ensimmäiseksi uimakouluksi.

Alkeisuimakoulu on tarkoitettu viisi(5) vuotta täyttäneille uimataidottomille lapsille, jotka ovat veteen tottuneita ja kastautuvat vedessä kokonaan(sukeltavat). Ryhmässä harjoitellaan kellunnat, liu'ut ja mahdollisuuksien mukaan alkeisuinnit. Tavoitteena on suorittaa alkeismerkin tehtävät.

Jatkouimakoulu on tarkoitettu kuusi(6) vuotta täyttäneille lapsille, jotka osaavat uida sujuvasti 10 metriä yhdellä / kahdella lajilla tai ovat suorittaneet alkeismerkin. Ryhmässä kehitetään jo opittuja taitoja ja harjoitellaan hyppyjä, sukeltamista sekä alkeisuintilajeja. Tavoitteena on saada 25 metrin uimataito/harrastusmerkin suorittaminen.
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uinnin tavoitetaulukko:

Lasten tekniikkauimakoulu on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat uida sujuvasti 25m vähintään kahta uintityyliä käyttäen. Opetuspaikkana toimii pääsääntöisesti kuntouintiallas. Ryhmässä kehitetään alkeisuimataitoja eteenpäin ja opetellaan uusia uintityylejä. Tavoitteena on tekniikkauimamerkin suorittaminen.  

 


 http://www.suh.fi/files/2082/Uinnintavoitetaulukko_pa_ivitetty_2018_taulukko.pdf

Lisätietoja:
Erityisliikunta, uinninvalvonta, uinninopetus ja liikunnanohjaus
Vastaava liikunnanohjaaja Marko Tarvainen
puh. 040 712 2485
Liikuntapalvelujen henkilöstö

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn