Uimahalli

ohjattu toiminta

Ohjattu toiminta (päivitetty 29.12.2018)

Jämsän kaupungin lasten uimakoulut uimahalli Koskikarassa

Uimakouluryhmät:                        

Kuinka valita uimakouluryhmä lapselle?
Valittaessa oikeantasoista uimakouluryhmää lapselle on hyvä arvioida lapsen taidot mieluummin alakanttiin oikean tasoisen opetusryhmän löytämiseksi. Uimakoulut pyritään jakamaan ryhmiin lähtötason mukaan mahdollisimman lähelle toisiaan. Tämä edesauttaa ryhmän opetussuunnitelman läpivientiä ja sitä kautta jokaisen oppilaan kehittymistä ryhmän mukana.

Varhaistaitoryhmä on tarkoitettu neljä(4) vuotta täyttäneille uimataidottomille lapsille, joille vesi ei ole vielä kovinkaan tuttu elementti. Lapsille opetetaan veteen totuttautumista, vesitaitavuuden kehittämistä sekä ryhmässä toimimista. Tavoitteena on oppia toimimaan vedessä ja suorittaa varhaistaitomerkin tehtävät.

Alkeisuimakoulu on tarkoitettu viisi(5) vuotta täyttäneille uimataidottomille lapsille, jotka ovat veteen tottuneita. Ryhmässä totuttaudutaan veteen, harjoitellaan kellunnat, liu'ut ja mahdollisuuksien mukaan alkeisuinnit. Tavoitteena on suorittaa alkeismerkin tehtävät.

Jatkouimakoulu on tarkoitettu kuusi(6) vuotta täyttäneille lapsille, jotka osaavat uida sujuvasti 10 metriä yhdellä / kahdella lajilla tai ovat suorittaneet alkeismerkin. Ryhmässä kehitetään jo opittuja taitoja ja harjoitellaan hyppyjä, sukeltamista sekä alkeisuintilajeja. Tavoitteena on saada 25 metrin uimataito/harrastusmerkin suorittaminen.
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uinnin tavoitetaulukko:
http://www.suh.fi/files/2082/Uinnintavoitetaulukko_pa_ivitetty_2018_taulukko.pdf

Lisätietoja:
Erityisliikunta, uinninvalvonta, uinninopetus ja liikunnanohjaus
Vastaava liikunnanohjaaja Marko Tarvainen
puh. 040 712 2485
Liikuntapalvelujen henkilöstö

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn