Jämsä Tehtaan toiminta sai jatkorahoituksen

Jämsässä on 1.4.2021 lähtien toiminut Jämsä Tehdas -etätyötila. Kuluvan syksyn ajan Jämsän kaupunki on valmistellut hanketta, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatko ja edelleen kehittää etätyötilan toimintaa. Keski-Suomen liitto on 20.12.2022 myöntänyt hankkeelle jatkorahoituksen.

Jämsä Tehtaan tehtaanjohtaja ja yhteisömanageri Petteri Koskinen ja etätyötilan käyttäjiin lukeutuva yrittäjä Kristiina Lähde ottivat ilolla vastaan Keski-Suomen liiton tämänpäiväisen rahoituspäätöksen.

Onhan tää mahtava uutinen, että etätyötilan toimintaa ja sen edelleen kehittämistä on mahdollista jatkaa.

Jämsä Tehdas -etätyötila jatkaa nykyisessä sijainnissa

Rahoitus mahdollistaa sen, että Jämsä Tehdas -etätyötila jatkaa nykyisessä sijainnissaan.

Ainakin vuoden 2023 ajan etätyötilan käyttö tulee olemaan käyttäjilleen edelleen maksutonta. Nykyiset käyttäjät voivat jatkaa palvelun käyttöä normaalisti ja uudet käyttäjät ovat tervetulleita mukaan.

Rekisteröitymisohjeet, Tehtaan varausjärjestelmä ja yhteisön pelisäännöt löytyvät kätevästi osoitteesta jamsatehdas.fi.

Mitä uutta on luvassa?

Vuoden 2023 aikana etätyötilaa on tarkoitus edelleen kehittää ja hankkia mm. äänieristettyä työskentelytilaa lisää. Lisäksi on tarkoitus tehdä myös muita pienempiä päivityksiä, jotta hyvä työpäiväkokemus toteutuisi vielä nykyistä sujuvammin.

Yhteisömanagerin lisäksi hankkeelle tullaan palkkaamaan yhteisöviestijä.

Erityisesti vuosien 2024 ja 2025 aikana hankkeessa on lisäksi tarkoitus testata ja kehittää erilaisia elinvoimapalveluja sekä oppimisen ja osaamisen palveluja osana yhteisöalustan toimintaa.

#hyvätyöpäiväkokemus
#hyväyrittäjäkokemus
#hyväoppimiskokemus

Jämsän omaleimainen ekosysteemi, yhteisöalusta, työn tekemiseen, yrityskehittämiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Näihin asioihin hankkeella pyritään vaikuttamaan

  1. Positiivinen toimeliaisuus ja tekemisen meininki sekä niistä viestiminen ulospäin.
  2. Jämsän rakennemuutoksen aiheuttamien haasteiden torjuminen.
  3. Tarve kannustaa yrityksiä sekä osaajia sijoittumaan Jämsään sujuvilla arjen olosuhteilla.
  4. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen turvaamalla ja kehittämällä monipaikkaisen työnteon edellytyksiä.
  5. Valmistautuminen TE-palveluiden ja yrityspalvelujen valtakunnalliseen uudistamiseen.
  6. Uutta liiketoimintaa synnyttävän houkuttelevan ja kiinnostavan ekosysteemin luominen ja testaaminen

Rahoitusaika ja hankekustannukset

Myönnetty rahoitus on kolmevuotinen ajalle 1.1.2023 – 31.12.2025 sisältäen sekä investointi- että kehittämishankkeen.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 759 220 euroa, joista Keski-Suomen liiton rahoitusosuus on 594 943 euroa ja Jämsän kaupungin omarahoitusosuus 164 277 euroa.

Lisätiedot

Lisätietoja Jämsä Tehdas -etätyötilasta ja hankerahoituksesta voit kysyä Jämsä Tehtaan yhteisömanagerilta.

Petteri Koskinen

yhteisömanageri / Jämsä Tehdas

Jämsä Tehdas -etätyötilahankkeen toimintaa rahoittaa Keski-Suomen liitto.

Keski-Suomen liiton logo

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lisää tarinoita Tehtaan arjesta