Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä

Paperista kirjoloheen ja kierrätykseen -Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä. Kaipolan paperitehdas suljettiin vuoden 2020 lopussa. Nyt tehdasaluetta rakennetaan bio- ja kiertotalouden keskukseksi, jonne on suunnitteilla muun muassa kalankasvatusta.

Jämsän kaupunki kohtasi äkillisen kriisin ja voimakkaan rakennemuutoksen, kun Kaipolan paperitehdas lakkautettiin vuoden 2020 lopussa. Jämsästä katosi 450 teollista työpaikkaa, ja tehtaan sulkeminen vähensi alihankintateollisuuden töitä ja alueen palveluita. Koska myös koronapandemia aiheutti taloudellisia vaikeuksia, Keski-Suomen maakunnan metsäteollisuuden liikevaihto laski vuonna 2020 neljänneksen ja viennin liikevaihto 14 prosenttia.

Kehittämisyhtiö Kaipola Green Port osti tehdaskiinteistöt UPM:ltä 2021. Ensimmäinen pienyritys uudistuvalla alueella oli Kaipola Recycling. Alueelle on suunnitteilla teknologiayritys Finnforelin kiertovesilaitos, jossa tuotetaan ja jalostetaan kirjolohta. Yrityksiä kutsutaan verkostoon hyödyntämään valmiit resurssit ja yhteistyön edut.

”Kaipola on erittäin sovelias sijainti uusiutuvien materiaalien kierrätysliiketoiminnalle keskeisen sijaintinsa ja vahvan infrastruktuurin takia”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Martti Inkovaara Kaipola Green Port Oy:stä. Erityisenä vahvuutena alueella on osaava työvoima prosessiteollisuuteen.

Keski-Suomi hakee kasvua bio- ja kiertotaloudesta

Keski-Suomen kasvun kärkiä ovat bio- ja kiertotalous sekä uudistuva teollisuus. Alueelle kehitetään liiketoimintaa, joka keskittyy biologisten ja teknologisten materiaalien kiertoon, kiertotalouden palveluihin ja kestävään ruoantuotantoon. Teollisuudessa on käynnissä siirtymä fossiilisesta materiaalin- ja energiantuotannosta bio- ja kiertotalouden aikakauteen.

Jämsässä biotaloudelle on hyvät edellytykset. Metsäteollisuuden raaka-aineen hankintaketjut ovat toimivia. Vaikka paperin kysyntä vähenee, metsä- ja puualaa kehitetään edelleen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi luomusertifiointia, puutuotteiden valmistusta ja jalostusta sekä uusien innovaatioiden ja teknologioiden hyödyntämistä. Uudistuvassa Jämsässä tarjoutuu mahdollisuuksia osallistua myös monipuolisiin tutkimuksen ja tuotekehityksen projekteihin.

Kaipolassa on hyvä infra ja osaavaa työvoimaa

Jämsä on muodostumassa kierrätystalouden, hiilineutraalien materiaalien ja uusiutuvan energian alueeksi. Kaipolan tehdasalue mahdollistaa energiantuotannon, varastoinnin ja jakelun. Tuotannossa on vaihtoehtoja: bioenergia metsähakkeella tai biokaasu osana muuta ekosysteemiä. Olosuhteiltaan alue soveltuu myös vedyn tuotantoon.

Kaipolan tehdasalueen valmis infrastruktuuri:

• sähköverkko
• rautatiet ja toimivat maantieyhteydet
• mahdollisuus vesistökuljetuksiin

Jämsän resurssit:

• sähköntuotantoon tarvittava infrastruktuuri
• raakavesi
• höyry ja lämpö
• jätevesien käsittely
• prosessiteollisuuden osaajat.

Ekosysteemi-mallinen liiketoiminta ja TKI

Yritys- ja innovaatiotoiminnassa on otettu käyttöön ekosysteemin käsite. Ekosysteemillä tarkoitetaan alueella toimivien yritysten kokonaisuutta, joka tuottaa enemmän kuin samat yritykset tuottaisivat toimiessaan omillaan. Kehittämisen epävarmuus ja ennalta arvaamattomuus tekevät niistä alati muuttuvia – eläviä.

Ekosysteemin osat ovat riippuvaisia toisistaan ja joutuvat sovittamaan tarpeensa suhteessa muihin ja varmistamaan osaltaan muidenkin saaman verkostohyödyn. Tämän tyyppisessä toiminnassa punnitaan yrityksen kyky toimia ja uusiutua muutosten edessä resursseja viisaasti käyttäen.

”Uutta tuottavaa TKI-toimintaa tapahtuu innovaatioekosysteemeissä, jollaista olemme rakentamassa yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Niissä pyritään uuteen osaamiseen, tutkimustietoon ja keksintöihin”, kertoo projektipäällikkö Marja Salonen Jämsän kaupungilta.

Esimerkki liiketoimintaekosysteemistä on kehitteillä oleva Kaipolan alue ja kalankasvatuksen ympärille syntyvä yritystoimijoiden verkosto.

Jämsä sijaitsee Päijänteen länsirannalla, Keski-Suomen maakunnan eteläosassa. Alueen matkailuvaltti on Himos palveluineen. Kuva: Himos-Jämsä, Timo Marjala

Kirjolohet mahdollistavat liiketoimintaa muillekin

Teknologiayritys Finnforel Oy suunnittelee Kaipolan tehdasalueelle laitosta, jossa tuotetaan kirjolohta kiertovesitekniikalla (RAS) ja jalostetaan kalat lopputuotteeksi kalankäsittelylaitteistolla. Yritys on ekologisen kalankasvatuksen kärkijoukkoa maailmassa. Kalan kiertovesikasvatus tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen ja kestävään liiketoimintaan. Hankkeen toteutuminen edellyttää vielä ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Mukana olevien yritysten yhteistyö tuo lisäarvoa kaikille osapuolille. Yritystoiminta rakentuu kalankasvatuksen ympärille, jonka sivuvirtojen hyödyntämisestä syntyy uusia tuotteita. Tähän tarvitaan aktiivista TKI-toimintaa ja yliopistojen ja tutkimuslaitosten kytkemistä mukaan kehittämiseen. Jämsän kaupunki on mukana Luonnonvarakeskuksen Kalankasvatuksen kiertotalous -hankkeessa, ja yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa se kehittää antimikrobisia tuotteita luonnon biomassoista.

Kalankasvatus tuottaa runsaasti ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, joita voidaan käyttää lannoitteena maataloudessa ja kasvihuoneviljelyssä. Jätevedessä voidaan kasvattaa levää biokaasun raaka-aineeksi. Sivuvirrat, kuten kalan perkuutähteet, toimivat ravinteena hyönteiskasvattamolle tai osana biokaasun tuotantoa. Kasvintuotannon yhdistelmä lisää mahdollisuuksia hyönteistuotantoon ja sen kytkemiseen kiertolannoitteiden tuottamiseen ja rehuntuotantoon.

Yhteistyö kalankasvattajien, tutkimuslaitosten ja teknologiayritysten välillä luo uusia mahdollisuuksia innovatiivisille ratkaisuille, jotka edistävät samalla kestävää kehitystä. Ekosysteemi on rakentuessaan Suomen biotalousstrategian 2035 tavoitteiden kovaa ydintä. Siinä yhdistyvät biotalouden arvonlisän kertautuminen, sivuvirtojen hyödyntäminen, resurssiviisaus, ekologinen kestävyys ja biotalouden laajapohjaisen osaamisen vahvistuminen.

Ekosysteemejä ja uusiutuvaa teollisuutta kehitettään Keski-Suomen liiton rahoittamassa TIKKA-hankkeessa. Hanke tukee Keski-Suomen strategian mukaisesti yksilöiden ja yhteisöjen henkistä kasvua: se ruokkii rohkeutta oppia, uusiutua, tarttua mahdollisuuksiin ja epäonnistua. Hanke pyrkii tunnistamaan jämsäläisen kasvun kärjen ja vahvistamaan Keski-Suomen strategian mukaisesti jämsäläisten yritysten roolia maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Verkosto kutsuu mukaan toimintaan

Kirjoittaja Marja Salonen toimii TIKKA-hankkeen projektipäällikkönä Jämsän kaupungilla.
Yhteystiedot: marja.salonen@jamsa.fi, 044 9018997

Juttu on julkaistu myös biotalous.fi -sivustolla 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös