ÄRM: Jämsän uudistuvan teollisuuden hankkeet käynnistyneet

Jämsän äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) työryhmässä kuultiin muun muassa selvitys maaseuturahoituksen toteutumisesta ja mahdollisuuksista Jämsän seudulla. Jämsälle kohdistettu tuki toimintaympäristön kehittämiseen on käynnistänyt rivakasti hankkeiden valmistelun muun muassa uudistuvan teollisuuden näkökulmasta.

Jämsän alueelle saatu hyvin maaseuturahoitusta

– Ohjelmakauden ja meneillään olevan siirtymäkauden aikana Jämsälle on myönnetty ELYn maaseuturahaston yritystukia toista miljoonaa euroa, lisäksi tukia on saatu Vesurin kautta. Yritysryhmähankkeitakin on ollut yhteensä neljä. Keski-Suomessa yritysryhmähankkeita on valtakunnallisestikin vertailtuna paljon, Ulla Mehto-Hämäläinen ELYn maaseutuyksiköstä kertoo.

Yleishyödyllisenä maaseuturahoituksen hankkeena Jämsässä on toteutettu esimerkiksi  Himoksen lumivarmalatu.

Maaseuturahoituksen varoja on enää niukasti jäljellä, joten päätöksenteko niiden osalta saattaa loppua jo ennen kesälomia. Uuden ohjelmakauden alueellisen myöntövaltuuden määrästä ei vielä ole tietoa. Tukimuotoina ovat kehittämishankkeet sekä yritysrahoitus.

Uudistuvan teollisuuden hankkeet

Jämsään kohdistetun neljän miljoonan euron hankerahoituksen valmistelu on käynnistynyt muun muassa uudistuvan teollisuuden näkökulmasta. Pienyritysten koulutuspaketti lähtee liikkeelle maaliskuun aikana. Myös matkailualan kehittämishanke on valmisteilla.

– Selvitys metsäteollisuuden rakennemuutoksen tilasta ja Jämsän teollisuuden mahdollisuuksista, valmistuu huhtikuussa. Masterplanin kilpailutus on käynnistymässä tällä viikolla. Masterplanissa on tarkoitus laatia visio ja toteutussuunnitelma Jämsän uudistuvalle teollisuudelle. Myös uudistuvan teollisuuden kasvupolku on käynnistynyt. Markkinointityötä on tarkoitus tehdä voimakkaasti, olla läsnä teollisissa tapahtumissa ja näkyä myös sosiaalisessa mediassa, vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen selvitti jo käynnistetyistä toimenpiteistä.

Kaipola Greenport ja Kaipola Recycling

– Kaipolassa UPM:n purkuprojekti on edennyt suunnitellusti. Koneet on purettu tämän vuoden loppuun mennessä. Valmistelemme markkinointikampanjaa ja tilasuunnitelmaa. Kiinnostusta Kaipolan alueeseen on. Yhteydenottoja on tullut joiltakin kiinnostuneita toimijoilta, toistaiseksi sitoumuksia ei kuitenkaan ole tehty, Martti Inkovaara Kaipola Green Portista kertoo.

Kaipola Recycling kerää tällä hetkellä polttoainetavaraa. Yritys työllistää n. 20 henkilöä ja lisäksi 4-5 urakoitsijaa tekee yritykselle alihankintaa.
– Aloitimme toiminnan joulukuun lopussa. Tuotamme sähköä verkkoon ja kaukolämpöä Kaipolan ja Tiirinniemen alueelle. Olemme testanneet erilaisia polttoainemiksejä ja keskitymme testien perusteella optimaalisen polttoainevalikoiman hankkimiseen, kertoo Timo Kutinlahti Kaipola Recyclingista.

Keski-Suomen kansanedustajat vierailevat maaliskuun loppupuolella Kaipolassa sekä ja Hallissa Patrian tehtailla.
Päätöstä yritystukialueista odotetaan toukokuussa

Keski-Suomen liitolla on käynnissä poikkeuksellinen rahoituksen vuosi. Kaikkiaan käytettävissä on 20 milj. euroa, joista Jämsään on suunnattua neljä milj. euroa. Yritystukialue on tärkeä asia ja sen uudistamista on toivottu pitkään. Yritystukiasiaa odotetaan lausunnolle lähiaikoina. Muutama kuukausi menee ennen kuin asetus olisi voimassa lausuntopyynnön jälkeen, Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta arvioi.

Työllisyys ja koulutus

Jämsässä on avoimia työpaikkoja ennätyksellisen runsaasti. Neljäsosa avoimista työpaikoista on hoitoalalle.
Kaipolasta työttömäksi jääneistä työttömänä työnhakijana on 119 henkilöä. TE-toimiston sparrausta ja aktivointia työnhakuun tehdään edelleen vahvasti. Kesää kohti työttömien määrän odotetaan laskevan edelleen.

– Alle 60-vuotialla aktivointiaste on peräti 40 prosenttia. Haasteena on löytää ratkaisuja yli 60-vuotiaiden osalta, koska työuraa voisi olla vielä hyvinkin jäljellä. Työnhakijoiden tilanteiden eriytyminen on selvästi nähtävillä. TE-toimisto tekee tiivistä yhteistyötä kuntakokeilun kanssa esimerkiksi työvoimakoulutuksessa ja myös rekrytointikoulutusta pyritään avaamaan Jämsän alueella, kertoo Tuula Säynätmäki TE-toimistosta.

Äkillinen rakennemuutos on tilanne, jossa globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset aiheuttavat äkillisiä ja merkittäviä pysyviä vaikutuksia alueen kehittymiseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään osallistuu Jämsän kaupungin keskeisiä toimijoita sekä Kaipola Green Portin, Kaipola Recyclingin, Patrian, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Gradian edustajia sekä jämsäläiset kansanedustajat. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 23.3.2022.

Lisätietoja:

Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736       

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös