Kolme miljoonaa euroa yritysrahoitusta Jämsän rakennemuutostilanteeseen

Keski-Suomen ELY-keskukselle on myönnetty kolme miljoonaa euroa Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon, Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa. Rahoitus kohdennetaan erityisesti uusia työpaikkoja luoviin sekä uudistumista tukeviin pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Jämsän seutu on saanut aiemmin valtiolta 8,5 miljoonaa euroa UPM Kymmenen Kaipolan tehtaan sulkemisesta aiheutuvan rakennemuutoksen hoitoon, josta yritysrahoituksen osuus oli 2,8 miljoonaa euroa.

Jämsän tavoitteena on rakentaa entisestä paperitehdasalueesta uusiutuvan energian, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä innovatiivisten elintarvikkeiden tuotanto- ja innovaatiokeskus. Alueelle on tulossa sekä haetaan toimijoita, jotka pystyvät hyödyntämään alueen vahvaa teollista infrastruktuuria.

– Aiemmin myönnetyllä yritysrahoituksella on saatu liikkeelle monia hyviä pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeita. Nyt myönnetyllä rahoituksella on tarkoitus saada edelleen liikkeelle uusia kehittämishankkeita ja sitä kautta uusia työpaikkoja, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Äkillisellä rakennemuutoksella (ÄRM) tarkoitetaan tilannetta, jossa alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä työnantaja tai toimiala irtisanoo suuren määrän työntekijöitä kerralla konkurssin tai laajan sopeuttamistoimenpiteen johdosta.

Erilaisilla kohdennetuilla ja tilanteen mukaan mitoitetuilla työllisyys-, elinkeino- ja aluekehitystoimenpiteillä sekä muilla vastaavilla toimilla pyritään estämään aluetalouden taantuminen. Toimenpiteillä edistetään uusien työpaikkojen syntymistä, vanhojen uudistumista ja huolehditaan työntekijöiden mahdollisimman nopeasta uudelleentyöllistymisestä.

– Jämsään kohdennettu yritysrahoitus on tervetullut lisä vauhdittamaan Jämsään suunniteltujen investointien toteutumista, kaupunginjohtaja Hanna Helaste iloitsee.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.10.2022

Lisätietoja:

Elinkeinoministerin erityisavustaja Sonja Hällfors, p. 029 504 7380
Neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala, TEM, p. 0295 063 684

Jämsän kaupungin yritysrahoituksesta
Yrityspalvelupäällikkö Marko Leppänen, p. 040 747 7719

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös