Jämsän asemanseutu kehittyy yhteistyöllä

Jämsän matkaketjujen kehittämistyö etenee, ja kesällä tehtyyn junaliikenteen käyttäjille suunnattuun kyselyyn tuli yli 700 vastausta. Asemanseudun sekä matkaketjujen kehittämiseen liittyen saatiin paljon hyödyllistä tietoa ja kommentteja.

Jämsän kaupunki on käynnistänyt sujuvien ja kestävien matkaketjujen kehittämistyön osana SASU-hanketta, yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Tarkoitus on selvittää rautatieasemaa käyttävien matkaketjujen sujuvuutta sekä asemanseudun maankäytön kehittämisen mahdollisuuksia. Selvitykseen liittyen teetettiin junaliikenteen käyttäjille kysely, joka oli avoinna 13.–26.6.2024.

Vastauksia saatiin 724 kappaletta, kiitos kaikille osallistuneille! Vastaajien kesken arvottiin lahjakortti jämsäläiseen liikkeeseen, voittajalle on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti. Vastaajista vähintään puolet asuu Jämsän alueella. Suurimmalla osalla, 66 prosenttia, junalla kulkemisen tarkoitus on tyypillisimmillään vapaa-ajan matka, kun työmatkojen osuus on 11 prosenttia ja sama lukema on työasiointimatkoja.

Kulkuneuvoksi on valikoitunut juna monestakin syystä. 30 prosenttia kertoo hyödyntävänsä matkustusaikaa työntekoon tai muuhun, 22 prosenttia valitsee junan sen nopeuden takia. Myös kustannussyyt, matkanteon helppous ja mukavuus tai se ettei muita kulkuneuvoja ole käytettävissä vaikuttavat valintaan.

Lähes 70 prosenttia kulkee Jämsän asemalle henkilöautolla. Kulkutavan valinnassa arvostetaan erityisesti mukavuutta, vaivattomuutta ja aikatauluriippumattomuutta.

Jämsän paikallisliikennettä usein hyödyntäviä vastaajia on vain 8 prosenttia, kun taas 58 prosenttia kertoo, ettei ole käyttänyt paikallisliikennettä lainkaan. Syitä tähän on muun muassa se, ettei saatavuudesta tai aikatauluista ole tietoa, ei ole ollut tarvetta, aikataulut ja yhteydet ovat olleet huonot tai reitti sopimaton.

Toiveissa aikataulujen yhteensovittaminen

Miten matkaketjuja voitaisiin sujuvoittaa? Lähes puolet, 48 prosenttia, on sitä mieltä, että paikallisliikenteen bussien aikataulujen yhteensopivuus junien kanssa on avainasemassa. Myös säältä suojatulla odotustilalla ja valvonnalla nähdään merkitystä.

Aseman palveluista kysyttiin myös, ja lähes kaikki (94 prosenttia) pitää reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa junan saapumisesta tärkeänä. Noin 90 prosenttia valitsi wc:n ja sujuvat ja turvalliset yhteydet laiturialueelle, myös asema-alueen siisteys, opasteet, esteettömät reitit ja pysäköintipaikkojen määrä nousivat esiin.

Asemanseudun sekä matkaketjujen kehittämiseen pyydettiin myös kommentteja. Asemanseudun suhteen korostui asemarakennuksen, ympäristön, kunnossapidon, palveluiden ja viihtyisyyden merkitys. Muun muassa esteetön asemarakennus, ympäristön siisteys, katetut odotuspaikat, istumapaikat ja viheralueet nousivat esiin. Viihtyisyyttä kohentamaan on ehdotettu taidetta, istutuksia ja erilaisia Jämsä-aiheisia kylttejä ja kuvausseinää somekuvia varten. Palveluista maininnan saa esimerkiksi kahvila, leikkipaikka, mansikkamyyjä, lastenhoitotila, wc ja välipala-automaatti.

Matkaketjujen kehittämisen yhteydessä informaatio, infrastruktuuri, kulkuvälineet ja ulkoiset sekä sisäiset liikenneyhteydet nousevat esiin. Opastekarttaa ja reaaliaikaista tietoa kaivataan, sekä merkittyjä kävely- ja pyöräilyreittejä. Ehdotuksista löytyy myös linja-autoaseman siirtäminen rautatieasemalle. Yhteiskäyttöautoja, kaupunkipyöriä sekä juna- ja bussiliikenteen yhteensovittamista toivotaan.

Ulkoisten liikenneyhteyksien suhteen toiveissa on yhteydet Kuhmoisiin sekä junayhteydet Tampereelle ilta-aikaan sekä aamulla Jyväskylään. Asemanseudun liikennevirtoja haluttaisiin kehittää selkeämmiksi, ja aseman pysäköintialuetta kohentaa mm. valvonnalla ja lukollisella pyöräpysäköinnillä.

Kyselystä saatua tietoa tullaan hyödyntämään sujuvien ja kestävien matkaketjujen kehittämistyössä, joka jatkuu heti kesälomien jälkeen elokuussa.

Lisätietoja antavat:
Jämsän kaupunki: Piritta Koskinen, projektipäällikkö, SASU -hanke/Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista, p. 040 615 2855, piritta.koskinen@jamsa.fi

Ramboll Finland: Markku Kivari, projektipäällikkö, p. 040 527 1277, markku.kivari@ramboll.fi

Lue lisää matkaketjujen kehittämistyöstä:
https://www.jamsa.fi/ajankohtaista/tiedotteet/jamsan-matkaketjujen-kehittaminen-on-kaynnistynyt/

Vuoden 2025 loppuun asti kestävä SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista -hanke on osa äkillisen rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Keski-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Lue lisää SASU-hankkeesta: Sujuvan asumisen äärellä

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös