Jämsäläis­oppilailla koko maan tasoa heikompi fyysinen toimintakyky

Vuoden 2023 fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaustulosten mukaan n. 46 prosentilla jämsäläisoppilaista fyysinen toimintakyky on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaalla saattaa olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arkipäivän toiminnoista. Heikko fyysinen toimintakyky muodostaa riskin henkilön terveydelle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Vuoden 2022 mittauksissa heikon toimintakyvyn tuloksen sai hieman vajaa 47 prosenttia jämsäläisoppilaista eli tilanne on pysynyt liki ennallaan. Jämsän kokonaistulos on koko maan tulosta heikompi, sillä valtakunnallisesti heikon toimintakyvyn tulosluokkaan vuonna 2023 kuului n. 38 prosenttia oppilaista.

Move! on valtakunnallinen perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn mittaus- ja palautejärjestelmä, joka antaa tietoa fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueista: kestävyydestä, lihaskunnosta, motorisista taidoista ja liikkuvuudesta.

Jämsässä syksyn 2023 Move!-mittauksiin osallistui 5.-luokkalaisia 185 (pojat 100, tytöt 85) ja 8.-luokkalaisia 184 (pojat 107, tytöt 77).

Luokka-asteittain vertailtuna jämsäläisistä 5. luokan oppilaista 43 prosentilla ja 8. luokan oppilaista reilulla 49 prosentilla fyysinen toimintakyky on terveyttä kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Sukupuolittain vertailtuna Jämsässä 5. luokan tytöillä fyysinen toimintakyky on ikäluokan poikia parempi, kun taas 8.-luokkalaisten osalta tilanne on päinvastainen. 8. luokan tytöistä n. 58 prosenttia sai heikkoa toimintakykyä osoittavan tuloksen.

Jämsän tuloksia on käsitelty ja toimenpiteitä pohdittu kaupungin sisäisesti useissa eri työryhmissä ja verkostoissa. Asiaa on käsitelty myös sivistyslautakunnan kokouksessa, nuorisovaltuustossa, järjestötilaisuudessa sekä kaikkien yhtenäiskoulujen vanhempainilloissa. Jälkimmäisten osallistujamäärä oli vähäinen: kolmessa (3) tilaisuudessa oli yhteensä 13 henkilöä. Paikalla olleet osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Liikkumista lisääviä ja liikkumiseen kannustavia toimia tullaan sisällyttämään koulujen seuraavan lukuvuoden lukuvuosisuunnitelmiin.  Toimenpiteitä asian kohentamiseksi mm. kerhotoiminnan ja koulunuorisotyön kautta on suunnitteilla.

Myös yksittäisen oppilaan tulosten osalta tuloksista tiedottamista huoltajille sekä yhteistyötä kouluterveydenhuollon kanssa kehitetään.

Tutustu tarkemmin Jämsän Move!-mittausten tuloksiin sekä lasten ja nuorten liikkumisen suosituksiin tästä.

Keski-Suomi liikkuu 2030 -agenda

Keski-Suomi liikkuu 2030 on Keski-Suomen Liikunta ry:n aloitteesta alkanut Keski-Suomen yhteinen liikkumisagenda, jonka tavoitteena on keskisuomalaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja paikallaanolon vähentäminen 15 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on mahdollista saavuttaa jokaisen omien valintojen sekä eri ikäryhmien liikunnallisen elämäntavan edistämisen yhteistyöllä. Keskiössä on nimenomaan arkiliikkuminen. Agendaan ovat tällä hetkellä sitoutuneet jo useat yhteisöt, Keski-Suomen kunnat mukaan lukien. Liikkumishetkistä viestimiseen kannustetaan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #KSliikkuu. Lisätietoja liikkumisagendasta löytyy Keski-Suomi liikkuu -verkkosivustolta.

 

Keski-Suomi liikkuu 2030 -agendan hengessä ja Move!-mittaustuloksiin peilaten Jämsän kaupunki kannustaa perheitä yhteiseen liikkumiseen ja ulkoiluun – pienillä arkirutiineilla, kuten lyhyiden matkojen kulkemisella auton sijaan kävellen tai pyöräillen, on iso merkitys päivän kokonaisaktiivisuuden lisääjänä. Esimerkin näyttäminen myös istumisen ja muun paikallaanolon tauottamisessa on tärkeää. Liikkumisagendan #välikyykky -haaste kannattaa ottaa vastaan ja toistojen myötä kehittää siitä hyvinvointia tukeva rutiini. Liikkumisagendan haasteista löytyy lisätietoja täältä.

 

Lisätiedot:

hyvinvointikoordinaattori Tiina Riihinen, puh. 050 384 8523

johtava rehtori Juha Damskägg, puh. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös