Jämsässä tehdään kiinteistöselvitystä

Jämsä kaupunki päivittää rakennustietojaan ajan tasalle. Rekisterin ylläpito alueellaan olevista rakennuksista on kaupungin lakisääteinen velvoite. Ilmakuvien perusteella on tunnistettu rakennuksia, joita ei ole pystytty yhdistämään kaupungin rakennusrekisteriin tai Verohallinnon kiinteistöverorekisteriin. Tiedot ovat mahdollisesti olemassa, mutta rekistereiden sijaintitiedon puutteiden vuoksi tietojen yhdistäminen ei ole onnistunut tai tiedot mahdollisesti puuttuvat rekistereistä.

Huhtikuun alusta toukokuun loppuun lähetetään tietopyyntökirjeitä kiinteistöjen ja rakennusten omistajille, joissa pyydetään lisäämään puuttuvia rakennustietoja tai korjaamaan rakennus- tai karttatietoja. Kirjeessä on koottuna eri viranomaisilta rakennustietoja, joissa myös saattaa olla virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia. Tietoja voi täydentää, korjata tai apua voi pyytää seuraavasti:

  • Nettilomakkeella osoitteessa kpmg.fi/jamsa
  • Puhelimella numerossa 010 202 4646, jossa annetaan neuvoja ja tarvittaessa vastaanotetaan kaikki tiedot. Jos tuessa on ruuhkaa, kätevintä on tilata takaisinsoitto painamalla ’0’
  • Sähköpostilla osoitteessa kiinteistoselvitys@jamsa.fi

Ohjeet ja kirjautumiskoodit on tietopyyntökirjeessä. Asioi näiden kanavien kautta ja älä ota yhteyttä kaupungin rakennusvalvontaan tässä asiassa. Tässä selvityksessä Jämsän kaupunkia avustaa KPMG Oy Ab.

Elinvoimalautakunta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös