Kaupunginhallituksen päätöksiä 21. marraskuuta 2022

Valtuustolle hyväksyttäväksi ehdotettava Jämsän kaupungin taloussuunnitelma on kokonaisuutena yli 4 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta talousarviovuosi 2023 on hieman ylijäämäinen. Valtuustolle esitetään kaupungin päivitetyn strategian hyväksymistä vuosille 2022-2025. Lisäksi hyväksyttiin allekirjoitettavaksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimus, samoin Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy:n siirtyvän henkilöstön siirtosopimus.

Esityslista 21.11.2022 (linkki)

 

Hallintosäännön muuttaminen

1.1.2023 voimaan tulevia hallintosäännön muutoksia esitetään hyväksyttäväksi valtuustolle. Teknisiä korjauksia voidaan tehdä valtuuston kokoukseen mennessä.

Hallintosäännön päivittäminen on ajankohtaista hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta lakkaa. Sote -toimialaan ja -lautakuntaan liittyvät määräykset on poistettu hallintosäännöstä. Uutena tehtävänä maahanmuuton ja kotoutumisen toimivalta ehdotetaan sivistyslautakunnalle. Kaupunginhallituksen alaisuuteen ehdotetaan perustettavaksi kaksi jaostoa, henkilöstöjaosto ja konsernijaosto.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023 sekä jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelma 2023

Hyväksyttiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2023 sekä jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelma vuodelle 2023. Samalla myönnettiin henkilöstösuunnitelmassa esitetyt täyttöluvat.

Henkilöstösuunnitelman perustana on kaupungin vastuulla olevien tehtävien hyvä hoitaminen ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Resursseissa tavoitellaan optimaalista työntekijämäärää, joka mahdollistaa niin tehokkuuden, hyvän työn kuin työhyvinvoinnin.

 

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 sekä investointiohjelma vuosille 2023-2026

Ehdotetaan, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja -suunnitelman vuosille 2023 – 2025 sekä investointiohjelman vuosille 2023 – 2026 esityslistan liitteen mukaisesti.

Ulla Patronen esitti Jorma Potin ja Jukka Haaparannan kannattamana, että talousarvioon lisätään määräraha yli 75-vuotiaiden pihaliittymiin syntyvien vallien auraukseen heille, jotka eivät asu yksityisteiden ja valtionteiden varrella. Määrärahavaraus 20 000 euroa. Asiasta äänestettiin. Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat Lotta Ahola, Sanna Rajala, varajäsen Merja Lahtinen ja Antti Lähdesmäki (4 ääntä). Patrosen esityksen kannalla olivat hänen itsensä lisäksi Joni Frisk, Jukka Haaparanta, Anssi Mennala ja Jorma Poti (5 ääntä). Patrosen tekemä esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Talousarviosta laadittu erillinen tiedote. (linkki)

 

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimus hyväksyttiin allekirjoitettavaksi. Kaupunginjohtaja päättää Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät ja viranhaltijat.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaatteella ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtyvää henkilöstöä on määräaikaiset mukaan lukien noin 110 – 115 työntekijää.

 

Henkilöstön siirtosopimus /Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos

Hyväksyttiin allekirjoitettavaksi Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy:n siirtyvän henkilöstön siirtosopimus. Kaupunginjohtaja päättää Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy:n siirtyvät työntekijät ja viranhaltijat.

Henkilöstö siirtyy liikelaitoksesta osakeyhtiöön liikkeen luovutuksen periaatteella ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtyvää henkilöstöä on määräaikaiset mukaan lukien noin 91 työntekijää.

 

Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitos / kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen päättyminen

Ehdotetaan kaupunginvaltuustolle, että Keski-Suomen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus päätetään esittelytekstissä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Valtuusto delegoi kaupunginhallitukselle lopullisen sopimusasiakirjan hyväksymisen.

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille, jotka vastaavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Keski-Suomen kunnilta vastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

 

Jämsän kaupungin energiasäästötoimenpiteet 2022–2023 ja liittyminen Astetta alemmas -kampanjaan

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimaneuvottelukunnan esittämät muutokset energiansäästötoimenpiteisiin ja lähettää niiden toimeenpanon valmisteltavaksi energiatehokkuustyöryhmään ja elinvoiman toimialalle.

Viikonloppuina katuvalot palavat arkea pidempään, eikä Himoksen alueen valoja katkaista yöllä lainkaan. Kausivalaistusta ei rajoiteta 26.11. – 7.1. välisenä aikana, eikä hiihtolomaviikoilla.

 

Kiinteistön osto / Koskentie 13 tontti / Jämsän Vanhaintuki ry:n tervehdyttämistoimenpiteet

Jämsän Vanhaintuki ry:ltä ostetaan Koskentie 13 tontti kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi tontinvuokraussopimus, joka siirretään elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi hallintosäännön 29 §:n mukaisesti.

 

Tonttien 182-40-4248-1 ja 182-40-4242-5 myynti tarjouskaupalla

Tonttien 182-40-4248-1 ja 182-40-4242-5 myynti voidaan toteuttaa tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailun ehdoissa Jämsän kaupungille jätetään mahdollisuus hylätä kaikki saadut tarjoukset. Tonttien luovutusehdoissa sovittavan rakentamisvelvoitteen vähimmäismäärä on viisi prosenttia luovutettavan tontin kokonaisrakennusoikeudesta.

Tontit sijaitsevat Himoksen alueella erittäin keskeisellä paikalla Uskolankujan molemmin puolin.

 

Kuntouttavan työtoiminnan jatkuminen Jämsän kaupungin toimipisteissä

Jämsän kaupungin työyksiköissä jatketaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä työyksiköiden mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaisesti. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan pääasiassa henkilöitä, joiden työttömyys on pitkittynyt.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Kunta ei voi toimia palveluntuottajina hyvinvointialueille, mutta kunnan toiminnassa voi edelleen olla kuntouttavassa työtoiminnassa.

 

Täyttöluvat ja nimike- ja palvelusuhdemuutokset

Hyväksyttiin muutokset ja myönnettiin täyttöluvat:

–          Kirjastopalvelupäällikön viralle myönnettiin täyttölupa.

–          Musiikkiopiston opettajan virka muutetaan tuntiopettajan tehtäväksi ja – tuntiopettajan tehtävälle myönnettiin täyttölupa.

 

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätösten mukaiset varavaltuutettujen määrien täydentämiset (kesla 1.11.2022 § 26, 17.11.2022 § 29).

Jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2021-2025 Kansallinen Kokoomus ry:n osalta uusi varavaltuutettu on Elina Koivumäki ja Uuden Suunnan ryhmän osalta uusi varavaltuutettu on Hannes Laasonen.

 

Hankintakriteerit / uimahallin lipunmyynti- ja kahviopalvelujen sekä Puukoulun kahvio- ja puhtauspalvelujen kilpailutus

Päätettiin esittelytekstin mukaisesti uimahallin lipunmyynti- ja kahviopalvelujen sekä Puukoulun kahvio- ja puhtauspalvelujen hankinnan kriteerit.

Kilpailutus on ajankohtaista Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelut -liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä. Liikelaitos tuottaa tällä hetkellä kaupungille kaikki edellä mainitut palvelut. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa vertailuperusteina ovat palvelun hinta ja laatu.

 

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös