Opetussuunnitelman muutos linjaa koulujen uskonnollisia tilaisuuksia

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman muutos hyväksyttiin Jämsän sivistyslautakunnan kokouksessa 16. marraskuuta. Muutos perustuu Opetushallituksen syyskuiseen ohjeeseen, jossa linjattiin perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sekä koulujen juhliin ja päivänavauksiin liittyvistä asioista. Tarkoituksena on varmistaa uskonnon vapautta koskevien perusoikeuksien toteutuminen esi- ja perusopetuksessa.

Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Tämän takia oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Oppilaan vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ei riipu uskonnollisen yhteisön jäsenyydestä.

Paikalliseen opetussuunnitelmaan lisättiin menettelyohjeita tilanteisiin, joissa koulun juhliin tai muihin tilaisuuksiin liittyy uskontoon viittaavia elementtejä. Esimerkiksi huoltajia tiedotetaan tilaisuuksista vähintään viikkoa etukäteen. Tällaisiin tilaisuuksiin järjestetään koululla vaihtoehtoinen ohjelma, joka on uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta sisällöltään mahdollisimman samankaltainen.

Kouluissa järjestetään useita perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla, kevätjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Nämä kaikille oppilaille tarkoitetut yhteiset juhlat eivät voi olla uskonnollisia tilaisuuksia, eikä näihin järjestetä vaihtoehtoista ohjelmaa.

Yhteisiin juhliin voi kuitenkin sisältyä joitain uskontoon viittaavia elementtejä. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria.

– Esimerkiksi juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. Koulujen perinteisiin juhliin voi sisältyä muitakin vastaavia sinänsä uskonnollista alkuperää olevia traditioita, toteaa Jämsän ja Kuhmoisten yhteisen opetussuunnitelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Kummala.

Mikäli on sovittu, että seurakunnan pitämät päivänavaukset ovat yleishumanistisia ja kaikille oppilaille tarkoitettuja, ne eivät voi pitää sisällään uskonnonharjoittamista. Tällöin tilaisuus on tarkoitettu kaikille. Seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät retket, pihaleikit, teemapäivät tai vastaavat ovat luonteeltaan yleishumanistisia ja kaikille oppilaille tarkoitettuja. Koulut sopivat tilaisuuden luonteen yhteistyötahojen kanssa tapauskohtaisesti.

– Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä edistää ihmisryhmien, aatteiden, uskontojen ja kulttuurien kunnioittamista, Kummala muistuttaa.

 

Lisätietoja:

Jämsän kaupungin opetussuunnitelmatyöryhmän puheenjohtaja, perusopetuksen rehtori, Jaana Kummala, p. 040 755 0178

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös