Opiskelijat ja koululaiset suuntaavat kesälomille

Peruskouluopintonsa päättäneitä, uusia ylioppilaita, ammattiin valmistuneita ja musiikkiopiston tutkinnon suorittaneita on jälleen runsaasti.

Jämsän oppilaitoksissa ollaan jälleen saamassa lukuvuosi päätökseen. Normaalin koulutyön ohella on jälleen pystytty järjestämään myös erilaisia tapahtumia, vierailuja, retkiä ja juhlia.

Lukuvuoden aikana Jämsän perusopetuksessa on ollut painopisteinä kestävä kehitys, henkinen, sosiaalinen ja fyysinen hyvinvointi sekä kiusaamisen vastainen työ. Opetushenkilöstön lisäksi kouluihin on voitu palkata hankerahoituksella nuoriso-ohjaajia ja sosiaaliohjaajia. Myös opiskeluhuollon resursseja on lisätty.

Toisella asteella ja Jämsän Kristillisellä Kansanopistolla on opiskellut ensimmäinen oppivelvollisten ikäluokka.

Edessä on toivottavasti aurinkoinen kesä, jonka jälkeen koululaiset ja opiskelijat tulevat jatkamaan tai aloittamaan opintojaan. Peruskouluopintonsa päättäneitä, uusia ylioppilaita, ammattiin valmistuneita ja musiikkiopiston tutkinnon suorittaneita on jälleen runsaasti.

Jämsän lukiosta valmistuu 41 uutta ylioppilasta.

Gradia Jämsässä lukuvuoden 2021-2022 aikana ammatillisen tutkinnon suorittaneita on 297. Osatutkinnon suoritti 86 opiskelijaa. Osatutkinnon suorittanut on henkilö, jolla on jo saman alan tai lähialan kokotutkinto, mutta henkilö laajentaa omaa osaamistaan uudella osaamisalalla.

Jämsän Kristillisestä Kansanopistosta 134 sai päätökseen oppivelvollisuuskoulutuksen. Sivistystyön linjan suoritti 25 opiskelijaa.

Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa saa keväällä perusasteen todistuksen 12 opiskelijaa ja syventävien opintojen päättötodistuksen yksi opiskelija.

Peruskoulusta kesälomalle lähtee yhteensä 1763 oppilasta. Heistä peruskoulun päättäviä on 196. Tämän hetkisen tiedon mukaan syksyllä alakoulun ensimmäiselle luokalle tulee 157 lasta.

Esiopetuksen on aloittamassa 132 lasta.

Jämsän peruskoulujen ja lukion syyslukukausi alkaa tiistaina 9. elokuuta. Gradia Jämsässä uuden lukuvuoden opinnot aloitetaan maanantaina 8. elokuuta ja Kristillisellä Kansanopistolla 14. elokuuta.

Jämsän kaupunki onnittelee peruskoulun päättötodistuksen saajia, uusia ylioppilaita, kansanopiston suorittaneita, ammatillisen tutkinnon ja musiikkiopiston tutkinnon suorittaneita.

Uudet esioppilaat, koululaiset, opiskelijat ja opintojansa jatkavat – tapaamisiin elokuussa.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

 

Lisätietoja:

Aluepäällikkö, vs. varhaiskasvatusjohtaja Leena Puoliväli-Kananen, p. 040 578 2114
Johtava rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604 (perusopetus ja lukiokoulutus)
Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen p. 040 751 4731 (musiikkioppilaitos)
Jämsän Kristillisen Kansaopiston rehtori Jukka Palola, p. 020 7644 510
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Jämsän rehtori Petteri Järvinen p. 040 341 5022

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also