Oppilaitoksiin päivitetty suunnitelma väkivallan ja kiusaamisen ehkäisyyn

Jämsän esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen on toteutettu uudistettu suunnitelma oppilaiden suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma lähtee siitä, että yksilön kokemus tulee ottaa todesta ja käsitellä asianmukaisesti, vaikka teot eivät olisi todennettavissa ulkopuolisen taholta.

Keskeistä suunnitelmassa on toimintamalli, joka on luotu väkivalta-, riita- ja kiusaamistilanteita varten. Kouluaikana sattuneen konfliktin selvittäminen alkaa aina sen pohdinnalla, onko teko lainvastainen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pahoinpitelyt saatetaan aina poliisin ja lastensuojelun tietoon.

Toimintamalli korostaa, että kaikilla koulun aikuisilla on velvollisuus puuttua välittömästi väkivalta-, kiusaamis- ja riitatilanteisiin. Suunnitelma ohjaa henkilöstöä konsultoimaan matalalla kynnyksellä niin poliisia kuin lastensuojeluakin.

Tarvittaessa rehtori voi evätä oppilaan osallistumisen opetukseen loppupäiväksi, jos on olemassa vaara, että toisen henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti. Oppilaalta voidaan evätä myös osallistuminen seuraavan päivän opetukseen, mikäli opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa suunnitellakseen oppilaan paluuta opetukseen. Tänä aikana oppilaalle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi oppilaalle laaditaan suunnitelma opetuksen palaamisen tukemiseksi.

Kiusaamisen jälkihuoltoa tarjotaan kaikille kiusaamista kokeneille ja kiusaamistekoja tehneille.

– Opettajalla, rehtorilla sekä aluepäälliköllä on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta kummankin osapuolen huoltajalle. Sen sijaan koulumatkoilla tai vapaa-ajalla tapahtuneen epäasiallisen käytöksen selvittämisvastuu on huoltajilla, toteaa perusopetuksen apulaisrehtori Soile Kukkonen.

Koko Jämsän sivistystoimen alainen opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan kuluvan lukuvuoden aikana. Nyt toteutettu suunnitelma oppilaiden suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä liitetään osaksi myöhemmin valmistuvaa opiskeluhuoltosuunnitelmaa.

Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman 31. elokuuta. Lisäksi lautakunta antoi aluepäälliköille ja rehtoreille pysyväisohjeen käydä suunnitelma säännönmukaisesti läpi henkilöstön kanssa. Myös vanhemmille, oppilaille ja opiskelijoille tulee varata mahdollisuus keskusteluun suunnitelman toimintatavoista ja käytännöistä.

 

Lisätiedot:

Soile Kukkonen, perusopetuksen apulaisrehtori, p. 040 527 6420

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös